سوالات متداول کاربران

سوال : طلای قدیمی در ویترینم را میخواهم آب کنم آیا باید با درصدی که خرید کردم آب کنم یا خیر؟

خیر، بدون درصد باید پرداخت کنید به کوره و ذوب. درصد دریافتی کالا هزینه حساب میشود

سوال : در ثبت فاکتور می خواهم به صورت پولی ارز خرید کنم ، چطور این سند را در نرم افزار ثبت کنم ؟

برای پولی کردن ارز:در قسمت ویرایش وارد ثبت فاکتور می شویم ، ابتدا در ثبت فاکتور بعداز enter زدن از روی شماره فاکتور نوع سند را پولی خرید انتخاب می کنیم ، و در کد حساب enter زده وارد عناوین حساب می شویم  و نام مشتری را در قسمت مشتریان انتخاب می کنیم
و مجدد به فاکتور باز می گردیم بعد از وارد کردن تاریخ و مدرک ،شرح سند را وارد می کنیم و enter زده و وارد صفحه دوم میشویم،
در قسمت کد دوصفر را می زنیم و کلید enter را می زنیم وارد عناوین کالا شده و کد 12 را enter می زنیم
ارز مورد نظر را انتخاب کرده enter می زنیم ، مجدد وارد فاکتور می شویم. در کادر اول مقدار ارز را وارد کرده و در قسمت نرخ قیمت ارز را به ریال وارد نموده و مبلغ را خوده نرم افزار حساب می کند و کلید ثبت را میزنیم
 

 

 

سوال : اگر حساب کوره کسری (منفی) بالا بوده ( مثبت )باشد تکلیف این حساب چه می شود؟

حساب کوره بدهکار یا بستانکار میماند. در آخر دوره مالی ، با زدن سال جدید وانتقال حساب به سال جدید ، اگر سود و زیان را صفر کنیم، حساب کوره به سود و زیان بسته میشود ، یا به سرمایه اضافه و یا از سرمایه کم میشود .
 اگر نخواهیم سود و زیان را صفر کنیم و به سال جدید انتقال بدهیم این حساب به سال بعد منتقل می شود

سوال : من چطور میتونم حساب مشتریم رو ببینم؟

در قسمت گزارشات روزانه، دفاتر حسابداری ، دفتر معین وزنی ریالی enter زده ، کد حساب مشتری  enter زده وارد عناوین حساب می شویم
در قسمت مشتریان ، مشتری مورد نظر را انتخاب نموده و enter را مجددا  زده ، تاریخی را که می خواهید حساب را مشاهده کنید وارد میکنید. تمامی فاکتور ها در این تاریخ به شما نمایش داده می شود
سمت راست پایین صفحه ف وزن و ریال نوشته شده ، که با موس بروی هر کدام که کیلیک کنید میتوانید حساب ریالی و وزنی را چک کنید
 در قسمت گزارشات روزانه،  گزارش حساب ، ریز حساب ،در قسمت کد حساب enter زده وارد عناوین حساب می شویم مشتری رو انتخاب می کنیم ، وبعد از زدن کلید enter تاریخ را مشخص نموده و نمایش را کیلیک می کنیم 
در این صورت تمامی فاکتور ها به شما نمایش داده می شود

سوال : طلای متفرقه رو اب کردم چطور سندش رو وارد کنم

قسمت ویرایش ثبت فاکتوریک سند پرداخت به کد حساب 900000کوره و ذوب میزنیم  طلای متفرقه رو پرداخت میکنیدو در همان سند ردیف بعدی میتوانید طلای آبشده خودتان را دریافت کنید با کد آبشده 130 و اگر انگ دارد با 113 دریافت بزنید

 

سوال : چطوری طلای متفرقه خودم را عیارش را عوض کنم و دوباره همان متفرقه رو بدهم به همکارم؟

در قسمت ویرایش، ثبت فاکتور را انتخاب نموده، از روی شماره سند enter  می زنیم و نوع سند را پرداخت می گذاریم
در کد حساب enter زده و وارد عناوین حساب می شویم در کد 40 تبدیل عیار را انتخاب می کنیم
بعد از تعیین تاریخ ، مدرک و شرح سند با زدن کلید enter وارد صفحه دوم می شویم
در قسمت کد ، کد 110 را وارد می کنیم عیار و وزن را وارد نموده کلید ثبت را می زنیم
و برای تعویض عیار متفرقه در همان صفحه دوم نوع سند را دریافت انتخاب نموده و مجدد کد 110 را وارد میکنیم و عیار مورد نظر و وزن طلا را وارد می کنیم و کلید ثبت را مجدد می زنیم

سوال : کد های سیستم را از چه قسمتی می توان دید؟

در قسمت ویرایش عناوین را انتخاب نموده ، وارد عناوین کالا می شویم ، تعدادی کد به ما نمایش داده می شود ک در کد 1(سیستم)و کد 11(طلا) ، می توانیم تمامی کد های سیستم را در این دو قسمت مشاهده کنیم و مابقی کد ها ، کالاهای ساخته را میتوان در این قسمت تعریف کرد

سوال : چطور در ریز حساب PDFبگیرم و چطور ارسال کنم؟

در قسمت گزارشات روزانه گزارش حساب ریز حساب کد حساب مشتری را انتخاب نموده با زدن کلید F2میتوانید فایل مورد نظر را در صفحه ای ذخیره کنین و در واتساپ برای مشتری ارسال کنین

سوال : چطور طلای متفرقه را به طلای ساخته در نرم افزار ثبت کنم؟

در قسمت ویرایش، ثبت فاکتور را انتخاب نموده، از روی شماره سند enter  می زنیم و نوع سند را پرداخت می گذاریم
در کد حساب enter زده و وارد عناوین حساب می شویم در کد 40 تبدیل عیار را انتخاب می کنیم
بعد از تعیین تاریخ ، مدرک و شرح سند با زدن کلید enter وارد صفحه دوم می شویم
در قسمت کد ، کد 110 را وارد می کنیم عیار و وزن را وارد نموده کلید ثبت را می زنیم
و برای تعویض متفرقه به کار ساخته در قسمت کد ،| دوصفر را زده و enter می زنیم. وارد عناوین کالا شده و کار ساخته را در یکی از کدها  وارد نموده و enter می زنیم و مجدد وارد سند شده وزن طلا وا وارد نموده و کلید ثبت را کیلیک
می کنیم

سوال : آیا می شود مدت روزی را که مشتری طلا یا پول بدهکار است را در فاکتور چاپ کرد؟

بله:در قسمت مدیریت ، وارد مشخصات شده و پارامتر دو را انتخاب نموده و در ستون چهارم، ردیف دوم ،(چاپ دیر کرد فاکتور نشود) را عدد 0 گذاشته و بروی ثبت کیلیک کنید .در ثبت فاکتور ،فاکتوری که چاپ می کنید این گزارش مثال(25روز 100گرم)به شما نمایش داده می شود

سوال : در چه صورتهایی یک ردیف کارگاهی تیک نمی شود

در صورتی که وزن صادره و وارده از دو قسمت انتقال داده به هم مثال از( میز به تراش)وزن و تعداد یکی نباشد(کاربر دستی وزن یا مشخصات صادره را تغییر داده است در این صورت تیک توسط تحویل گیرنده انجام نمیشود.در صورتی که وزن وارده انتقالی از یک قسمت دیگر کارگاه باشد در قسمت صادره تحویل دهنده و در قسمت وارده تحویل گیرنده تیک انجام نمیشود زیرا وزن میبایست توسط تحویل دهنده به تحویل گیرنده انتقال زده شود نه از تحویل گیرنده به تحویل دهنده

مثال:100گرم النگو ناتمام از میز به تراش جهت تراش منتقل میشود این عملیات میبایست از میز در قسمت صادره انتقال داده شود به وارده تراش و نباید از قسمت وارده تراش وزن به صادره به میز زده شود(عملیات انتقال میبایست توسط تحویل دهنده انجام شودتا قابل تیکک شدن باشد

سوال : نرخ چه سایت هایی را برنامه میخواند؟

برای  نرخ آنلاین میتوانید از سایت های تابان گوهر و زرین استفاده کنید . برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : 

 1. با یکی از شرکت های تابان گوهر  با زرین تماس گرفته و اعلام کنید که از برنامه حسابداری زمرد ایتفاده میکنید .
 2.  شرکتی که با آن تماس گرفته اید با شرکت ما ( زمرد ) تماس گرفته و توکنی را برای استفاده شما از نرخ آنلاین ارائه میکند .
 3.  شرکت زمرد با شما تماس گرفته و این توکن را برای استفاده شما در برنامه قرار میدهد .

شماره شرکت تابان گوهر : 09384124538 / 09192320855

 

سوال : می خواهم فاکتور چاپ کنم ولی طرف حواله در فاکتور چاپ نشود؟

در قسمت ثبت فاکتور یا ریز حساب اگر بخواهید چاپ یا پیرینت حساب چاپ کنید هنگام زدن کلید چاپ از شما پرسیده می شود( آیا طرف حساب حواله در فاکتور چاپ شود)گزینه خیر را می زنید

سوال : چطور در ریز حساب مانده ارزی را چک کنم؟

در قسمت گزارشات روزانه گزارش حساب ریز حساب را باز میکنید مشتری مورد نظر را انتخاب نموده و ردیف های فاکتور به شما نمایش داده میشود با گرفتن کلید(ctrlجهت نمای چپ و راست )مانده ارزی به شما نمایش داده میشود

سوال : اگر با اقای ... حساب کاغذی داشته باشیم (حواله) و ایشان طلا و آبشده نزد ماداشته باشد تا چه حدی میتوانیم با اقای ... کاغذی معامله کنیم؟

حد ضرر در قسمت تعریف عناوین ،عناوین حساب در قسمت نام کاربر نمایش داده می شود(اگر بدهکار طلاباشد و مظنه هم بالا باشد ضرر ما میشود و اگر بستانکار طلا باشد و مظنه پایین باشد  سود ما حساب میشود)

 

سوال : چطور سود و زیانم را میتوانم در موجودی بارکد به صورت روزانه مشاهده کنم؟

در قسمت گزارشات روزانه،قسمت موجودی کالا،موجودی بارکد را انتخاب نموده و نوع ارز را ریال انتخاب میکنیم و برای گرفتن سود و زیان همه موارد را روی فروش رفته قرار میدهیم و enterرا میزنیم در پایین صفحه سود کالای فروش رفته و وزن تمام شده کالای فروش رفته را به شما نمایش میدهد

سوال : در ثبت فاکتور میخواهم سند ارزی ثبت کنم ولی وقتی فروش پولی را میزنم نرم افزار پیغام کد طرف حساب صحیح نمی باشد می دهد دلیل چیست؟

در قسمت ویرایش تعریف عناوین عناوین کالا را انتخاب می کنیم و کد (12ارز) را انتخاب نموده و با کیلیک بروی( +) کد جدید نمایش داده میشود مثال 1201نام این کرد را یورو می گذاریم و کلید ثبت را کیلیک می کنیم
در مقابل در تعریف عناوین عناوین حساب را انتخاب نموده وارد کد( 16 خرید و فروش )می شویم با کیلیک بروی + صفحه ای که باز میشود کدی که به شما نمایش داده میشود 161201 می باشد enter زده و نام کد را خرید و فروش یورو تایپ میکنیم و کلید ثبت را کیلیک می کنیم بعد برای ثبت فاکتور دیگر برای شما پیغامی نمی دهد

 

 

 

 

سوال : چطور می توانم کاربر حسابداری را محدود کنم که نتواند بعضی از گزارشات را مشاهده کند؟

در قسمت مدیریت، مدیریت کاربران کیلیک کنید، روی کاربری که می خواهید محدود کنید بایستید
منو های سمت چپ ، با موس روی مداد کلیک کنید کنار نوع کاربر چرخ دنده وجود دارد ، کلیک کنید صفحه ای برای شما باز می شود.
در قسمت ویرایش ، تیک هر منو را که بردارید حسابدار نمیتواند ان قسمت را مشاهده کند و یا اگر میخواهید کد حسابها برایش نمایش داده نشود،  در قسمت کدینگ حساب و کدینگ کالا  عدم دسترسی را فعال نموده و کلید ثبت را بزنید به این صورت کاربر خود را میتوانید محدود کنید

سوال : شخصی به من پول بدهکار است که میخواهم حسابش را طلایی کنم چه سندی باید ثبت کنم؟

در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را کیلیک میکنیم.از روی شماره سند ، enter زده و نوع سند را پولی خرید می گذاریم.بعد از مشخص کردن تاریخ ، مدرک، و شرح سند enter زده ، در صفحه دوم نوع سند همچنان پولی خرید می باشد
در قسمت کد ، کد( 145 پولی خرید) می گذاریم enter زده و جای وزن را خالی می گذاریم ،
قسمت نرخ مظنه روز را وارد می کنیم ،و مبلغی را که بدهکار است را وارد می کنیم

سوال : چرا نرم افزار درصد کار ساخته ام را حساب نمی کند؟

در قسمت مدیریت ،مشخصات را باز می کنیم و پارامتر 1 را انتخاب می کنیم ، ستون دوم ردیف 9 (محاسبه اجرت دست فروش) را صفر میگذاریم و ثبت را میزنیم ، به این صورت کار ساخته با درصد را در فاکتور درصد دار حساب می کند

سوال : طلای متفرقه فروختم ولی هنوز پولی دریافت نکردم طلا هم از صندوق خارج شده چه سندی بزنم؟

یک سند فروش در ثبت فاکتور ثبت میکنیم و طلای متفرقه را به مشتری میفروشیم و پول را فعلا دریافت نمیزنیم تا مشتری تشویه کند مشتری در حسابش هنوز پول را بدهکار است

سوال : من یک نیمست داشتم همه وزن را با هم بارکد کردم الان فقط دستبند نیمست را فروختم چیکار کنم بتونم بارکدش رو خارج کنم؟

ابتدا در قسمت گزارشات روزانه ، موجودی ، مجودی بارکد را انتخاب نموده
در کادر اول نوع ارز را ریال گذاشته و enter زده تا تمامی کالاهای بارکد شده به شما نمایش داده شود
در قسمت جستجو شماره بارکد مورد نظر را تایپ کنید و کلید enter را بزنید تا بارکد مورد نظر نمایش داده بشود
روی ردیف enter را زده وارد سند دریافت بشوید ، با موس در قسمت چپ فاکتور روی مداد کیلیک کنید
برای اصلاح فاکتور گزینه بلی را کیلیک کنید، و با کلید enter به قسمت پایین فاکتور رفته ، ردیف مورد نظر را با کلید delete حذف کنید
و با کلید insertبه صفحه دوم رفته و مجدد نیمست را بارکد کنید .
به این صورت که هر تیکه از نیمست باید جداگانه باشماره بارکد های جداگانه چاپ بشود

سوال : چرا وقتی سکه می فروشیم فروش سکه را در خرید و فروش خود سکه نمی برد؟مثال اگر سکه با کد153 میفروشم طرف حساب را 160001 نشان میدهد!

اگر بخواهیم برای هر سکه ای که خرید و فروش انجام می دهیم حساب خرید و فروش خود سکه را به ما نماش دهد برای این کار
قسمت مدیریت مشخصات پارامتر 1 را انتخاب می کنیم ، ستون چهارم ، ردیف سوم ، فروش سکه جدا نشود را 0 میگذاریم و کلید ثبت را میزنیم.

سوال : چطور در نرم افزار زمرد pdfبرای مشتری ارسال کنم

برای pdf گرفتن در قسمت گزارشات مثل دفتر معین،ریز حساب ، بدهکاران و بستانکاران ویا ثبت فاکتور شما با گرفتن کلید ctrl+f2میتوانیدpdf این گزارش را در واتساپ برای مشتری ارسال کنید

سوال : نمیخواهم در نرم افزار نرخ طلا برایم بیاید و میخواهم خودم دستی وارد کنم؟(افلاین)

در قسمت مدیریت نرخ طلا مبلغی که در این قسمت ثبت شده را delete بزنید دیگر در فروش مبلغی به شما نشان داده نمیشود

سوال : آیا می توان در نرم افزار همه کالاهای ساخته را یا یک کد وارد کرد؟

خیر ،هر کار ساخته می بایست یک کد جداگانه داشته باشد.
مثال: اگر انگشتر به مدل های مختلف و درصدهای مختلف داشته باشید ، هر اسم کالا ، یک کد میگیرد با درصد خود کالا

سوال : سرمایه شامل چه چیزهایی میشود؟چه مواردی را میتوان وارد سرمایه کرد؟

سرمایه یک اصطلاح است ، که شمال هرنوع دارایی  مالی نظیر وجه نفد موجود در حساب بانکی،  وجه نقد موجود در صندوق می باشد
و برای یک سازنده، بنک دار ، تکفروش ، و کیفی ،به غیر از وجه مالی ، سرمایه های انها شامل طلاها و دستگاه های موجود در کارگاه هم میشود

سوال : اگر در تک فروشی ،برای فروش کارساخته سنگ دار با بارکد، اگر بارکد رکاب را نخواند، چه کاری باید انجام بدهیم؟

ابتدادر قسمت گزارشات روزانه ، موجودی ، موجودی بارکد را انتخاب می کنیم .
صفحه ای  که در مقابل برای شما باز می شود در کادر اول نوع ارز ، ریال را مشخص می کنیم .
بعد از enter زدن از روی همه موارد و تاریخ ، تیک سبز را کیلیک می کنیم . تمامی کالاهایی که بارکد کرده ایم به ما نمایش داده می شود .
در قسمت جسجتو بارکد ، شماره ای که در لیبل چاپ شده است را در جستجو تایپ می کنیم . در این قسمت ، رکاب و سنگ باید با یک شماره بارکد شده باشند، اگر غیر از این باشد شما به درستی بارکد را ثبت نکرده اید.
برای اصلاح روی ردیفی را که می خواهیم اصلاح کنیم enter می زنیم ، وارد فاکتور دریافت می شویم ، روی شماره سند enter را میزنیم . از شما میپرسد ، فاکتور اصلاح شود گزینه بلی را کیلیک می کنیم.
و روی ردیفی را که میخواهیم اصلاح کنیم میایستیم و دکمه delete می زنیم تا کاملا بارکد حذف شود  و مجدد کالا را با همان شماره بارکد ، مجدد بارکد میکنیم

سوال : طلای قدیمی در ویترینم را میخواهم آب کنم آیا باید با درصدی که خرید کردم آب کنم یا خیر؟

خیر بدون درصد باید آب کنید درصد دریافتی کالا هزینه حساب میشود

سوال : مشتری به من بدهکار است(طلا)میخواهم بدهکاریش را تبدیل به پول کنم و ازش دریافت بزنم چه سندی باید زده شود؟

در ثبت فاکتو یک سند پولی گردن فروش برای شخص ثبت میکنیم حساب طلایی صفر و حساب ریالی را بدهکار میشود که با کد 10 دریافت میکنیم

سوال : نحوه تغییر چاپ از حالت افقی به عمودی در چاپگر و بالعکس چگونه است؟

برای تنظیم حالت چاپ از عمودی به افقی و بالعکس مراحل زیر را انجام دهید :

 1.  ابتدا داخل کادر مقابل Start  عبارت Contorl Panel  را جستجو کرده و سپس Control Panel  را باز کنید .
 2.  سپس بر روی قسمت  Devices and Printers را کلیک کرده تا باز شود .
 3.  در صفحه باز شده بر روی پرینتر فعال ( تیک سبز رنگ دارد ) کلیک راست کرده و گزینه Printer Prooerties را انتخاب کنید .
 4.  در پایین صفحه باز شده گزینه  Prefrences را انتخاب کنید .
 5.  سپس بر روی سربرگ Layout  کلیک کنید .
 6.  از منوی Orientation میتوانید حالت Portraiat ( افقی ) و یا Landecape  ( عمودی ) را برای چاپ انتخاب کنید .
 7.  در آخر بر روی OK کلیک کنید .

تغییر جهت پرینت 

سوال : چطور برای کاربر محدودیت نوع حساب و منو دسترسی همزمان داشته باشیم؟
 • به قسمت مدیریت و سپس مدیریت کاربران می رویم.
 • روی کاربر مورد نظر کلیک کرده و موضوع قلم (اصلاح) را می زنیم.
 • به قسمت چرخ دنده (تنظیمات) می رویم.
 • صفحه جاری 4تب منو دارد. محدودیت منوهای دسترسی را هرکدام که خواستیم برای این کاربر تیک یا آنتیک می کنیم.
 • برای حسابهای محدود شده سرفصل کل را محدود می کنیم. عدم دسترسی روی حساب کل

مثلا" :

نحوه عدم دسترسی کاربر به منوهای برنامه

سوال : فلش قفل نرم افزار حسابداری من پر شده و نرم افزار دیگر قادر به گرفتن بکاپ روی آن نیست. راه حل چیست؟

در این مواقع باید آخرین بکاپ (جدیدترین تاریخ و ساعت) از هر سال مالی را در فلش قفل نگه داشته و مابقی بکاپها را در مکانی دیگر مانند هارد اکسترنال یا فلشی دیگر یا ... منتقل کنیم. با این کار فضای کافی برای ذخیره بکاپهای جدید توسط نرم افزار در فلش قفل ایجاد می شود.

سوال : پک ارزی خریداری کرده ام ولی در سند زن بخش ارز غیرفعال است و فقط ریال نمایش داده می شود.چگونه فعالش کنم؟

بعداز نصب برنامه جدید یا انتقال برنامه یا گاهی اوقات این امکان در منوی برنامه غیرفعال است. برای فعالسازی آن به منوی مدیریت سپس مشخصات و تب "پارامتر2" رفته و در ستون اول وضعیت گزینه ی "نرخ ارزی ندارد" را از 1 به 0 تغییر داده و دکمه ی ثبت را بزنید.

سوال : به چه شکل میتوانم سنگ جواهر قیمتی را بارکد کنم ؟

مثال: انگشتر جواهر داریم که سنگ قیمتی دارد  برای بارکد کردن آن عملیات زیر را انجام می دهیم

1_در قسمت ویرایش ،تعریف عناوین ،عناوین کالا  را انتخاب می کنیم
2_در کد سنگ ،سنگ های جواهر را با کلید insert اضافه و ثبت می کنیم
3_در قسمت انگشتر با کلید insert انگشتر را اضافه و ثبت میکنیم
4_کد سنگ را در قسمت انگشتر در قسمت الحاق 1 اضافه و ثبت میکنیم
5_در قسمت ویرایش،ثبت فاکتور را باز نموده و از روی شماره سندenter را میزنیم و نوع سند را سرمایه انتخاب می کنیم ، بعد از مشخص نمودن تاریخ و مدرک enter را زده و در پایین فاکتور روی (+) کیلیک میکنیم، در قسمت کد، دوصفر را میزنیم و وارد عناوین کالا می شویم کد سنگ مورد نظر را انتخاب می نماییم ،  تعداد سنگ  را  وارد نموده و اجرت یک عدد سنگ را وارد می کنبم در ردیف بعدی کد انگشتر را وارد نموده و وزن و درصد کار جواهر را وار می کنیم و انگشتر را ثبت می کنیم
6_برای بارکد کردن، ابتدا روی کد سنک کلید f5 را می زنیم ، کارمزد خرید و فروش را با قیمت مناسب پر می کنیم ، ثبت را میزنیم ولی بارکد را چاپ نمی کنیم
7_روی کد انگشتر جواهر هم کلید f5را می زنیم و درصد فروش و اتیکت را پر میکنیم و کلید ثبت را میزنیم و بارکد را چاپ میکنیم،

برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی 24 تماس بگیرید

 

سوال : چه کاری باید انجام بدهم که اختلاف ترازو را در حساب مشتری بدهکار یا بستانکار نباشیم

در حساب مشتری با کد 120 اختلاف ترازو رو ببرین در حساب کسر و مازاد اختلاف سنگ

در ثبت فاکتور یک سند برای مشتری که اختلاف ترازو دارید باید ثبت کنید
اگر مشتری اختلاف ترازو را بدهکار باشد ، نوع سند را دریافت می گذاریم و در صفحه دوم در قسمت کد ، کد 120 را وارد نموده و عیار را صفر گذاشته و وزن اختلاف را وارد میکنیم و کلید ثبت را میزنیم

سوال : چرا در ثبت فاکتور ، ردیف سندی که ثبت کرده ام را به رنگ مشکی نشان می دهد؟

علت مشکی شدن ردیف فاکتور در نرم افزار حسابداری طلا زمرد چیست؟

زمانی که نوع فاکتور مثال:(دریافت یا پرداخت) با ردیف های پایین فاکتور یکی نباشد ردیف فاکتور را به رنگ مشکی نمایش می دهد.مثال: کار ساخته از بنک دار دریافت کرده ایم و می خواهیم کار متفرقه ای را در همان روز و لحظه به بنک دار پرداخت کنیم ردیف پرداخت به رنگ مشکی نمایش داده می شود ، که در جمع فاکتور هیچ تاثیر منفی ندارد و فاکتور به  درستی ثبت می شود

 

 

سوال : چک شخصی پرداخت کردم ،مشتری چک را برگردانده و به جایش پول نقد دریافت کرده،چه سندی بزنم که چک را در سیستم دیگر نشان ندهد؟

در قسمت ویراش ، ثبت فاکتور را  کیلیک می کنیم .از روی شماره سند enter زده و نوع سند را دریافت می گذاریم
بعد از تعیین تاریخ و ثبت مدرک شرح سند را وارد کرده و با زدن کلید enter به صفحه دوم میرویم،  نوع سند همچنان دریافت باقی می ماند.
در قسمت کد ، کد چک را وارد نموده 102 و عودت را اتنخاب می کنیم و و بعد از وارد کردن شماره چک کلید ثبت را میزنیم 

نکته :برای اینکه دیگر نرم افزار به ما این چک را اعلام نکند ، در گزارشات روزانه قسمت چکها ،جستجو یک چک،جستجوی لیست چک ، گزارش را روی چک های پرداختی بگذارید و روی ردیف چک با کلید ( ctrl+f12 ) ابطال چک را باید ثبت کنیددیگر چک در سیستم نمایش داده نمیشود

سوال : برخی اوقات قفل سخت افزاری برنامه حجم اشغال شده نمایش میدهد اما با این وجود برنامه بصورت دمو اجرا می شود. علت چیست؟

این مشکل میتواند چند دلیل داشته باشد: 1- قفل سخت افزاری برنامه ممکن است به ویروس آلوده شده باشد ، اطلاعات موجود در آن تخریب شده باشد و قابل خواندن نباشد. 2- قفل سخت افزاری بخاطر مشکلات پورت USB دستگاه قابل خواندن اطلاعات نباشد. 3- نوسانات برق احتمالی در دستگاه باعث تخریب اطلاعات موجود در قفل شده باشد. 4- برنامه قبل از شناسایی قفل سخت افزاری توسط سیستم اجرا شده باشد. 

سوال : چطور می توانم کالای بارکد شده خودم را در نرم افزار بفروشم؟

در قسمت ویرایش ثبت فاکتور را enter و نوع سند را فروش انتخاب میکنیم در کد حساب enter زده وارد عناوین حساب می شویم و در قسمت مشتریان کد مشتری مورد نظر را enter زد وارد سند می شویم و بعد از تعیین تاریخ و مدرک  enterزده و شرح سند را وارد می کنیم 
در پایین فاکتور سمت راست،  نشانهQR را کلیک می کنیم و دستگاه بارکد خوان را روی لیبل گرفته و کالای مورد نظر برای ما نمایش داده می شود .
در مشخصات فروش درصد سود تک فروش و درصد خروج را خودِ نرم افزار به ما نمایش می دهد ، نرخ 18 را وارد می کنیم مبلغ را خوده نرم افزار حساب کرده و با کلید enter ثبت را می زنیم
برای دریافت مبلغ بدهی با کلید insertروی صفحه کلید ، ردیف جدیدی بازکرده که با زدن کد 10 ، کلید enter را زده و در طرف حساب ، مجدد وارد عناوین حساب می شویم و کد 11 بانک را انتخاب می کنیم.
 مجدد وارد فاکتور شده و مبلغی را که دریافت کرده ایم را وارد می کنیم و کلید ثبت را می زنیم

سوال : میخواهم کاربر جدید در برنامه تعریف کنم.از کدام قسمت اقدام کنم؟

از بخش مدیریت و سپس مدیریت کاربران در سمت چپ آیکون + را بزنید. در صفحه ی باز شده شناسه ی کاربر را یک عدد مانند 2یا3 یا ... میزنیم. نام کاربر و تلفن همراه و ایمیل را وارد کرده و از بالای صفحه علامت ذخیره را میزنیم. کاربر جدید ایجاد می شود.

سوال : موقعی که سند میزنم تاریخ و ساعت اشتباه ثبت می شود و نشان داده می شود. علت چیست؟

با تنظیم یا تغییر ساعت و تاریخ ویندوز  یا سیستم این تغییر در نرم افزار حسابداری زمرد نیز انجام می شود و  این مشکل برطرف می شود.

نحوه تغییر زمان و تاریخ سیستم :

 1.  ابتدا  در کادر مقابل Start  عبارت Change the data and time را جستجو کنید .
 2.  سپس در صفحه باز شده گزینه Set time automatically را روی Off قرار دهید .
 3.  سپس روی گزینه Change کلیک کرده و سپس در پنجره باز شده تاریخ و زمان مورد نظر را وارد کنید . 
 4.  گزینه Change  را انتخاب کنید .
سوال : میخواهم ویندوز عوض کنم. چطوری از سالهای مالی برنامه بکاپ در جایی دیگر بگیرم؟

از بخش مدیریت به قسمت نگهداری اطلاعات رفته و در کادر باز شده مسیر مورد نظر را تعیین نموده و سپس اسم برای بکاپ نوشته و دکمه ی Save را بزنید. با دیدن پیغام "نگهداری اطلاعات با موفقیت انجام شد" ذخیره ی بکاپ به درستی انجام شده است.

حال از بخش مدیریت و قسمت تغییر دوره مالی وارد دوره های مالی دیگر شده و از سالهای مالی دیگر نیز بکاپ بگیرید.

سوال : گاهی اوقات میخواهم با سرعت بیشتری از برنامه خارج شوم.چگونه این کار امکان پذیر است؟

از بالای برنامه با زدن دکمه ی ضربدر قرمزرنگ پیغامی مبنی بر "سیستم بدون نگهداری خارج می گرد. درصورت تمایل ادامه می دهید؟" را دکمه ی Yes بزنید و در پیغام بعدی یعنی "آیا سیستم به حالت خطر امنیتی برود؟" دکمه ی No را بزنید.

با این روش با سرعت بیشتری از برنامه خارج می شوید اما دقت کنید چون درعوض از اطلاعات برنامه بکاپ گرفته نمیشود.

سوال : در حین کار با برنامه دائما" پیغام مبتنی بر اکتیو کردن ویندوز می آید. راه حل چیست؟

باید ابتدا با برنامه Active Windows و اجرای آن ویندوز را اکتیو کرده و سپس توسط برنامه های Stop Updates از بروزرسانی های ناخواسته ویندوز و ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

نحوه فعالسازی ویندوز با برنامه Kms :

 1.  داخل مروگر عبارت kms activator  را جست و جو کنید و از سایت های ارائه دهنده این برنامه یکی را باز کرده و فایل برنامه kms activator  را دانلود کنید .
 2.  فایل دانلودی را از حالت فشرده خارج کنید . ( نحوه خارج کردن فایل از حالت فشرده : 1) بر روی فایل دانلودی کلیک راست کرده و سپس Extract file  را انتخاب کنید .     2 ) در صفحه باز شده بر روی  OK کلیک کنید تا فایل از حالت فشرده خارج شود )
 3. پوشه برنامه kms را بازکرده و سپس Windows Activet  را  انتخاب کنید .
 4.  در این صفحه عدد 1 را که نشان دهنده گزینه Activet manul mod  میباشد را وارد کنید تا ویندوز اکتیو شود .
 5.  در آخر Enter  بزنید و از صفحه خارج شوید .
سوال : پرینترم خراب است و موقتا" می خواهم پرینت هایم را بصورت PDF بگیرم.راه حل چیست؟

از منوی استارت به قسمت Settings رفته و وارد بخش Devices و سپس بخش Printers & Scanners شده و گزینه ی Microsoft Print to PDF را کلیک نمایید و دکمه ی Manage را زده و سپس دکمه ی Set as default را کلیک نمایید. بعداز این کار کلیه ی پرینت ها بصورت PDF در سیستم شما ذخیره می شود.

سوال : در حین نصب برنامه زمرد در مرحله ی نصب SQL SERVER در بخش Feature Rules با خطای .Net Framework 3.5 به صورت زیر روبرو شدم.مشکل از چیست ؟ "Microsoft .NetFramework 3.5 Service pack 1 is required"

برای رفع این خطا باید برنامه ی .Netframework 3.5 را نصب نمایید. بعداز آن دکمه ی Re-Run را در صفحه ی نصب کلیک کرده و می بینید که دیگر خطایی وجود ندارد و به مرحله ی بعدی نصب منتقل می شوید.

نحوه نصب SQL

سوال : برنامه ی AnyDesk را که باز می کنم به جای کد 9رقمی کد 0 را نشان می دهد و متصل نمیشود.علت و راه حل چیست؟

وضعیت اینترنت و سرعت اینترنت سیستم را بررسی کنید و اگر با وجود اینترنت پرسرعت هنوز هم مشکل باقیست از نسخه ی دیگری از آن استفاده کنید و نهایتا" اگر مشکل حل نشد از برنامه ای دیگر به نام Supremo که در قفل برنامه هم موجود است برای اتصالتان استفاده نمایید.

سوال : چگونه می توانم موجودی طلای مشتری را در برنامه ببینم؟

برای این منظور باید در بخشی که کد کالا در سند وارد می شود کلید F6 را بزنید

سوال : پرینتر بارکد را نصب کرده ام و فعال است اما موقع پرینت بارکد خطای Stimul می دهد. راه حل چیست؟

برای رفع این مشکل باید برنامه ی Stimul را از داخل قفل سخت افزاری و شاخه ی Utils2019 نصب نمایید. مشکل برطرف می گردد

سوال : روش تنظیم اندازه ی لیبل بارکد چگونه است؟

از ابتدا تا انتهای برچسب بارکد (از سر تا انتهای دم) به عنوان طول آن و بالا تا پایین برچسب به عنوان ارتفاع به میلیمتر اندازه گیری کرده و وارد برنامه(باز کردن فایل مربوطه توسط برنامه Stimul) برای تنظیمات بارکد می کنیم.

مثلا" طول 84 میلیمتر یا 8.4 سانتیمتر

عرض یا ارتفاع: 11میلیمتر یا 1.1 سانتیمتر

سوال : رمز برنامه ام را فراموش کرده ام. چگونه میتوانم وارد برنامه شوم؟

باید در صفحه ی ورود به برنامه از کلید قفل مانند در کنار دکمه ورود استفاده کرد تا توکن و رمز موقت به ایمیل ثبت شده در برنامه ارسال شود و با ورود آن در قسمت پسورد وارد برنامه شده و اقدام به ایجاد کاربر جدید با رمز دلخواه جدید میکنیم.

سوال : علت اجرای کند برنامه روی سیستم من چیست؟

اگر ویندوز 10 نصب دارید و حجم اسناد در برنامه شما کم است و همچنان سرعت پایین در اجرا را حس میکنید میتواند مشکل از سخت افزار سیستم شما باشد چرا که برای اجرای روان و قابل قبول برنامه روی سیستم حداقل باید دارای 4گیگابایت RAM و CPU دو هسته ای و حدالمقدور دارای هارد SSD باشید که البته هرچه این قطعات جدیدتر و قویتر باشد سرعت بالاتری را تجربه خواهید کرد.

مثلا اگر سیستم شما دارای RAM با ظرفیت 8گیگابایت و سی پی یو i5 باشد قطعا سرعت بالا و اجرای روانتری را شاهد خواهید بود.

یا اینکه هرچه این قطعات بروزتر باشد مثلا CPU i5 نسل 11 نسبت به نسل 7 یا RAM DDR4 نسبت به RAM DDR3 سرعت بالاتری را برای سیستم شما به ارمغان میاورد.

سوال : برنامه ام بدرستی کار می کند اما برای پرینت گرفتن فاکتور خطا می دهد و پرینت نمیگیرد درصورتی که ریزحساب ها یا گزارشات و ... را براحتی پرینت می گیرد.علت چیست؟

در برنامه در منوی مدیریت ، مشخصات و پارامتر1 گزینه ای به نام "پرینت فاکتور" وجود دارد که غیرفعال شده است (0 است) و باید فعال شود(1 شود)

سوال : هنگام پرینت گرفتن بارکد پیغام "فایل barcodeJew1.mrt وجود ندارد" نمایش داده می شود و پرینت انجام نمی شود.این اشکال چگونه برطرف می شود؟

این خطا بخاطر حذف شدن فایل مورد نظر می باشد با کپی کردن فایل مورد نظر از قفل سخت افزاری برنامه در محل نصب برنامه شاخه Zomorod24 و شاخه ی rpt مشکل برطرف می شود.

سوال : نرخ آنلاین در برنامه ام بدرستی فعال شده است اما برنامه زمرد نرخ آنلاین را نمایش نمی دهد.چرا؟

علت این امر اتمام پشتیبانی برنامه شماست و با تمدید پشتیبانی سالیانه این امکان فعال خواهد شد.

سوال : چطور می توان سود خود را برداشت کرد در نرم افزار ؟

1_در گزارشات دوره ای ، عملکردها ، گزارشات سود و زیان را کیلیک می کنیم
2_بعد از تعیین تاریخ در کادر روبرو مظنه روز را وارد می کنیم
3_در این صفحه سود انباشه به شما نمایش داده می شود ، برای برداشت سود خود می توانید در قسمت ویرایش ، تعریف عناوین ، عناوین حساب را کلیک کنید، دراین صفحه با کلید  insertیک کد باز می کنید و نام این کد را برداشت می توانید بگذارید و نام خود را در این قسمت تعریف کنید
4_در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را کلیک میکنیم و بعد از اینتر از روی شماره سند نوع سند را دریافت می گذاریم و بعد از تعیین تاریخ و شرح سند در صفحه دوم باکد 10 طرف حساب را کد حساب خرید و فروش ، وارد میکنیم (160001) وریالی را که میخواهیم از سود برداشت کنیم را وارد می کنیم و کلید ثبت را می زنیم

سوال : طلای خارجی دارم که عیار آنها 999/9 است چطور این طلا را ثبت کنیم؟

در ویرایش ، تعریف عناوین ،عناوین کالا را کلیک می کنیم، در این صفحه در کد کارهای تعدادی می توانید با کلیلک بروی (+)کار ساخته خود را تعریف کنید
اگر این طلاهای خارجی در قاب باشد میتوانید در کارهای تعدادی آنها را ثبت کنید ،  و اگر به صورت وزنی می خواهید وارد کنید در قسمت کالاهای وزنی وارد می کنید .

سوال : آیا می شود در ریز حساب مانده ارزی شخص را مشاهده کرد؟

در قسمت گزارشات روزانه ، گزارش حساب ، حساب ریالی ،ریز حساب را enter می زنیم
در کد حساب نام مشتری را انتخاب میکنیم و enter میزنیم تا تمامی ردیف های سند نمایش داه شود
با کلید ( ctrl+جهت نمای چپ )  را زده و مانده ارزی به شما نمایش داده می شود

نحوه بررسی حساب با ریزحساب طلا و ریال

سوال : حقوق و دستمزد پرسنل را چطور میتوان در نرم افزار ثبت کرد؟

در قسمت ویرایش ، تعریف عناوین ، عناوین حساب را انتخاب میکنیم
هزینه های پرسنل را انتخاب می کنیم و با موس روی +کیلیک میکنیم
نام پرسنل را در این قسمت ایجاد می کنیم
مجدد در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را انتخاب نموده و نوع سند را پرداخت می گذاریم. در کد حساب ، هزینه های پرسنل را انتخاب و روی یکی از اسامی پرسنل enter زده و به ثبت فاکتور باز میگردیم
بعد از تاریخ و شرح سند enterزده  وارد صفحه دوم می شویم ،  در صفحه دوم با کد 10 طرف حساب رو برو راenter زده و بانک را انتخاب می کنیم و هزینه حقوق را وارد کرده و کلید ثبت را می زنیم

سوال : در عناوین کالا ، یک کار ساخته را اشتباه ثبت کرده ام ، برای اصلاح چه کاری انجام بدهم ؟

اصلاح کردن کارساخته در حسابداری طلا زمرد

در ویرایش>> تعریف عناوین >>عناوین کالا را اینتر(enter )زده  .مثال: انگشتری  نامش را به اشتباه در عناوین کالا ثبت کرده ایم ، در عناوین در قسمت انگشتر ها اینتر(enter)زده، نام تمامی اسمامی انگشتر ها نماش داده می شود ، با کلید  f3  نام کالای مورد نظر را جستجو می کنیم و با کیلیک کردن بر روی نام کالا می توان نام کالا را اصلاح کرد

سوال : ایا می توانیم در عناوین کالا ، در کد 1 و 11 کد جدید بسازیم؟

در ویرایش ، تعریف عناوین ، عناوین کالا در کد های 1 (کد سیستم ) و کد 11 (طلا) نمی توان کد جدید ثبت کرد . این دو کد ، کدهای نرم افزار است ، که نه می توان حذف  و نه می توان کد جدید اضافه کرد

سوال : چطور میتوان تمامی اطلاعات نرم افزار را خذف کرد؟

برای حذف تمامی اسناد، در نرم افزار در قسمت مدیریت ، سال جدید را انتخاب نموده و خذف اطلاعات را کیلیک میکنیم از شما میپرسد، اطلاعات حتما پاک شود؟ با تایید روی گزینه بله تمامی اسناد پاک میشود و فقط اسامی مشتری و اسامی کالاها باقی میماند

سوال : چطور می توان در ثبت فاکتور یک سند را کامل حذف کرد؟

برای حذف کامل سند در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را enter زده و  شماره فاکتوری را که می خواهیم حذف کنیم ، در شماره فاکتور می زنیم و در سمت چپ صفحه، روی سطل زباله کیلیک می کنیم و سند را حذف می کنیم

سوال : چطور می توان هزینه ها را وارد نرم افزار کرد؟

برای ثبت هزینه: اول در قسمت ویرایش ، تعریف عناوین ، عناوین حساب را انتخاب و کد هزینه ها را کیلیک می کنیم
دوم بروی + کلیلک میکنیم و نام هزینه مورد نظر را ثبت میکنیم
برای ثبت سند ، در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را باز میکنیم ، بعد از شماره سند نوع سند را پرداخت می گذاریم ، و در کد حساب enter زده و هزینه ها را انتخاب می کنیم
 روی هزینه مورد نظر enter زده و  تاریخ را مشخص میکنیم در قسمت شرح اگر جزئیاتی دارد می توانیم در این قسمت اضافه کنیم و با enter زدن به صفحه دوم بروید ، با کد 10 در طرف حساب بانک خودتان را انتخاب میکنید و مبلغ هزینه را وارد نموده و کلید ثبت را می زنیم
و هزینه را بدهکار می کنیم

سوال : علت اینکه به جای پرینت در برنامه صفحه ای برای ذخیره نام باز می شود و پرینت نمیشود چیست؟

در این مواقع علت این است که پرینتر پیش فرض در سیستم نرم افزار Microsoft PDF Printer انتخاب شده است و تنها کافیست تا پرینتر پیشفرض را روی پرینتر نصب شده در سیستم قرار دهید.

سوال : چگونه میتوانم علاوه بر هارد بر روی چند مکان دیگر بکاپ تهیه کنم؟

برای این کار کافیست یک یا چند فلش درون دستگاه خود قرار دهید تا هنگام خروج از برنامه روی همه این فلش ها بکاپ گرفته شود

سوال : وقتی وارد سال مالی قبل خود میشوم با وجود اینکه پشتیبانی خود را تمدید کرده ام ولی با پیغام اتمام پشتیبانی مواجه میشوم. علت چیست؟

به این علت که ثبت پشتیبانی هر برنامه در آخرین سال مالی موجود در برنامه ثبت و تمدید می شود و قابل نمایش است.

سوال : چرا با وجود ثبت نام در شرکت تابان گوهر و پرداخت هزینه ها و انجام تنظیمات برنامه زمرد هنوز نرخ آنلاین بنده نمایش داده نمی شود؟

1- ممکن است پشتیبانی برنامه شما تمام شده باشد که با تمدید پشتیبانی نرخ آنلاین شما فعال می شود.

2- ممکن است تنظیمات موجود در برنامه با خطا و اشکالی مواجه شده باشد که با تماس با پشتیبانی شرکت زمرد مشکل برطرف خواهد شد.

سوال : روش فعالسازی اکانت administrator در ویندوز 10 چگونه است؟

بر روی This Pc کلیک راست ماوس را زده و روی گزینه ی Manage و سپس Local Users And Groups را باز کرده و در پنجره سمت راست پوشه Users را باز نمایید.

برروی اکانت و نام Administrator دبل کلیک کرده و در صفحه ی باز شده گزینه ی Account is Disabled را با برداشتن تیک کنار آن غیرفعال می نماییم.

با این کار یوزر Administrator فعال شده و از قسمت منوی استارت ویندوز بالای منو می توانیم از یوزر فعلی وارد یوزر Administrator شویم.

سوال : علت اینکه در نرم افزار حسابداری زمرد ریزحساب ها و گزارش ها قابل پرینت هستند اما از فاکتورها نمی توانم پرینت بگیرم چیست؟

برای حل این مشکل نیاز به تغییر در تنظیمات نرم افزار زمرذ داریم، لذا از منوی مدیریت بخش مشخصات و ستون چهارم گزینه ای به نام چاپ فاکتور را بررسی کرده و اگر حالت آن روی 0 تنظیم بود آن را به 1 تغییر و ثبت می کنیم تا مشکل برطرف شود.

سوال : بعداز بازیابی اطلاعات روی هر یک از سالهای مالی خود با خطا روبرو می شوم و نمی توانم سند ثبت یا ویرایش کنم.راه حل چیست؟

 

بعد از بازیابی اطلاعات در صورتی که پنجره خطا ( Error ) برایتان نمایش داده شد روی گزینه Continue کلیک کرده ، سپس  از منوی مدیریت وارد بخش مشخصات  شده و دکمه Update/Upgrade را زده و در پیغام نمایش داده شده Yes  را انتخاب کرده و منتظر بمانید تا سیستم بروزرسانی شود .

گاهی مواقع حتی با انجام مراحل بالا باز هم اطلاعات نمایش داده نمیشود و یا ناقص نمایش داده میشود این بخاطر این میباشد که اطلاعات خود را در نرم افزاری با ورژن پایین تر از نرم افزاری که از آن بکاپ گرفته اید بازیابی کرده اید .( توجه داشته باشید که باید اطلاعات در برنامه ای با ورژن بالاتر و همان ورژن بازیابی شود )

سوال : برای نرم افزار حسابداری خود یک ترازو خرید و کار نصب آن را انجام داده ام اما نرم افزار حسابداری وزن را برایم نمایش نمی دهد. چرا؟

اگر از نصب کامل و بدون عیب ترازو اطمینان کامل دارید کافیست وارد منوی مدیریت نرم افزار حسابداری زمرد شده و در قسمت مشخصات بخش متن1 قسمت ترازو که بطور پیشفرض مدل VIBRA درج شده مدل دقیق ترازو را وارد کرده(مثلا" GF300) و همچنین در قسمت متن1 گزینه ی "ترازو دارد" را 1 نموده و ثبت نمایید تا ترازو در برنامه به درستی عمل کرده و وزن را نمایش دهد.

سوال : آیا می توانم مسیر جدیدی در نزم افزار حسابداری برای ذخیره بکاپ تعیین کنم؟ چگونه؟

بله این قابلیت در نرم افزار حسابداری زمرد وجود دارد.

برای این کار از منوی مدیریت و بخش متن1 در قسمت "مسیر پشتیبانی" می توانید آدرس مسیر دلخواه (شامل نام درایو و مسیر فولدر) برای ذخیره فایلهای پشتیبانی برنامه را تعیین کرده و با دکمه ثبت آن را تایید نمایید.

سوال : چگونه می توانم سایز صفحه اول نرم افزار زمرد و نوشته های آن و همچنین کیفیت نمایش آن را تغییر دهم؟ آیا این امکان وجود دارد؟

برای این کار می توانید از بخش تنظیمات رزولیشن گرافیک سیستم خود استفاده کرده و با تغییر رزولیشن در ویندوز سایز صفحه و نوشته ها و کیفیت تصویر نرم افزار زمرد را تغییر و به شکل دلخواه خود درآورید.

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

 1.  بر روی Desktop سیستم کلیک راست کرده و گزینه Disply Setting را انتخاب کنید .
 2.  در پنجره باز شده از قسمت Scale and Layout ، از منوی Change the size of Text , apps , and other items میتوانید با افزایش یا کاهش درصد میتوانند سایز را کوچکتر یا بزرگتر کنند .
سوال : برای بازیابی بکاپ های نرم افزار زمرد در قسمت انتخاب مسیر بکاپ، هیچگونه فایلی نمایش داده نمی شود. چرا؟

بکاپ های نرم افزار زمرد بصورت فشرده و زیپ شده ذخیره می شود و قبل از بازیابی بکاپ ها باید آنها را از حالت فشرده خارج کرد تا بتوان آن را بازیابی کرد.

سوال : میخواهم در نرم افزار حسابداری زمرد نرخ آنلاین را داشته باشم.مراحل کار چیست؟

در ابتدا با شرکت ارائه دهنده سرویس که درحال حاضر شرکت تابان گوهر می باشد تماس گرفته و درخواست ارائه نمایید. پس از طی فرایند ثبت نام در آن شرکت اطلاعات لازم برای شرکت حسابداری زمزد ارسال شده و بقیه روند کار و فعالسازی این امکان در نرم افزار حسابداری زمرد توسط پشتیبانی این شرکت انجام خواهد شد

سوال : چرا در برنامه باید ایمیل فعال و صحیح وارد نمایم؟

در بعضی اوقات ممکن است بنابه دلایل مختلفی ازجمله فراموشی رمز ورود نرم افزار نتوانید به برنامه ورود پیدا کنید که در این مواقع کافیست در قسمت ورود نام کاربری و کلمه عبور کنار دکمه "ورود" روی بخش ارسال توکن که با علامت قفل قرمز رنگ مشخص شده است کلیک کرده تا توکن و رمز موقت ورود به ایمیل شما ارسال شده و از آن استفاده نمایید و از بخش مدیریت کاربران رمز جدید تعریف نمایید.

نکته: درصورت نداشتن ایمیل معتبر و فعال می توانید از ایمیل مدیریت شرکت به آدرس msbbarghikar@gmail.com استفاده نمایید.

سوال : گاهی اوقات و البته به ندرت برخی سیستمهای مبتنی بر بستر کلود قابلیت ریموت زدن به سرور را ندرند و با پیغامی مبنی بر مشکل در لایسنس سرور مواجه می شوند. راه حل چیست؟

برای حل این مشکل

 1. ابتدا از طریق سایت Arvancloud.com با استفاده از ایمیل و رمز ورود وارد پروفایل کاربری شخص می شویم
 2. در پیشخان باز شده وارد بخش سرور ابری می شویم.
 3. در این قسمت از فهرست ابرکها گزینه فروغ را می زنیم و در پایین فهرست نام و مشخصات ابرک مورد نظر نمایش داده می شود.
 4. سمت چپ صفحه زیر بخش "عملیات" گزینه ی کنسول را باز می کنیم و در پنل کنسول صفحه ورود به ویندوز سرور نمایش داده می شود که با ورود نام کاربر و پسورد اختصاصی ویندوز وارد محیط ویندوز سرور می شویم.
 5. از قسمت Run وارد Registry Editor (Regedit) شده و وارد مسیر زیر می شویم:

Hkey_Local_Machine => SYSTEM => CurrentControlSet => Control => RCM

 1. در این قسمت 3 شاخه به نامهای GracePriode , Licensing Core , Secrets  وجود دارد که باید تنها 2 شاخه به نامهای GracePriode , Secrets را حذف نماییم (نکته مهم: هرگز شاخه Licensing Core را حذف ننمایید). البته اگر با خطای Access Denide روبرو شدیم باید روی شاخه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ی Permissions… را زده و از صفحه باز شده یوزر administrator را انتخاب و دسترسی فول را انتخاب نماییم و اگر با خطا مواجه شده یا اینکه دسترسی باز نشد از همان صفحه دکمه پایین سمت راست به نام Advanced را زده و در قسمت بالای صفحه ی مورد نظر جلوی یوزر انتخاب شده برای بخش Owner گزینه Change را زده و مجدد از قسمت Advanced و بخش Find Now یوزر Administrator را انتخاب کرده و OK را میزنیم و بقیه مراحل فعالسازی دسترسی کامل را انجام می دهیم و در نهایت شاخه های مورد نظر را حذف می نماییم.
 2. بعد از این کار ویندوز را راه اندازی مجدد کرده و در نهایت مشکل ریموت زدن از سیستمها به سرور حل خواهد شد.
سوال : چگونه می توانم اطلاعات برنامه یا سال مالی ام را کامل پاک کنم بطوری که حتی نام مشتریان نیز حذف شود؟

برای این کار بهتر است از بخش "مدیریت" برنامه و "بازیابی اطلاعات" مراحل را طی و در قسمت انتخاب فایل پشتیبان از درایو C شاخه ariaback فایل bkup.bak را انتخاب نموده و بازیابی می کنیم و در نهایت از قسمت "مدیریت" و سپس بخش "مشخصات" با استفاده از دکمه Upgrade/Update بروزرسانی انجام شده و برنامه بصورت خام (بدون اطلاعات) می شود.

سوال : مدل پرینتر من HP 2035p است اما با اینکه درایور آن را در ویندوز 10 صحیح نصب کرده ام پرینت نمیگیرد. علت چیست؟

برخی پرینترها مانند این مدل پرینتر با درایورهای خاصی در ویندوز 10 نصب و بطور صحیح پرینت میگیرد. مثلا این مدل پرینتر تنها با درایوری به نام Classic Driver 2035p بطور صحیح و کامل نصب می گردد و دیگر درایورها در این ویندوز بدرستی کار نمیکند

سوال : موقع پرینت گرفتن در برنامه با پیغام Printer Out Of Paper مواجه می شود.علت چیست؟

این پیغام یا هر پیغامی مشابه به آن نشانه خالی شدن سینی پرینتر از کاغذ می باشد و با قرار دادن کاغذ در پرینتر و زدن دکمه OK مشکل برطرف و پرینت انجام می شود

سوال : موقع ورود به نرم افزار حسابداری زمرد با پیغامی مبنی بر تمام شدن مدت پشتیبانی برنامه مواجه می شوم.چگونه بفهمم تا چه تاریخی پشتیبانی من فعال بوده است؟

برای این کار به منوی مدیریت برنامه و سپس بخش مشخصات مراجعه نموده و در ردیف یازدهم یعنی گزینه ی apps: در مکانی که محل ورود تاریخ است ( / / ) کلید جهت نمای بالا را از روی کیبورد زده تا تاریخ پایان پشتیبانی نرم افزار خود را مشاهده نمایید

سوال : چطور می شود مرجوعی های یک کالای ساخته را در نرم افزار حسابداری طلا زمرد دید؟

در گزارشات دوره ای در قسمت عملکردها گزارش اسناد را اینتر (ENTER)  زده ،دریافت/پرداخت را انتخاب نمایید، کادر ، اولی را روی پرداخت گذاشته و  کادر دومی را روی یک کالاگداشته کد کالا را وارد کنید و اینتر بزنید ،بعداز تعیین تاریخ اینتر زده و تمامی پرداختی های کار ساخته نمایش داده می شود

سوال : نحوه بدست آوردن لیست مشتریان ضرری در نرم افزار حسابداری زمرد به چه شکل است؟

در قسمت ویرایش ثبت فاکتور را اینتر زده و وارد فاکتور می شوید در فاکتور ،در قسمت شماره فاکتور  CTRL+F10 را زده و کادری که نمایش میدهد را مظنه 17 را وارد میکنیم یک لیست در فاکتور باز میشود که مشتریانی که در نهایت در ضرر هستند برای ما و یا بدهکار میشوند را نمایش میدهد

سوال : کد مورد استفاده من در برنامه زمرد جهت پرینت 99 است. برای تغییرات جزئی روی آن چگونه عمل کنم؟

برای هرگونه تغییر در فاکتورهایی با کد 99 باید به مسیر نصب برنامه یعنی پوشه Program Files و پوشه Zomorod24 و پوشه rpt رفته و فایلی با نام FACTOR1002.mrt را باز کرده و ابتدا یک کپی از فایل مورد نظر  در جایی گرفته و تغییرات لازم را در فایل مورد نظر در مسیر برنامه انجام داده و ذخیره می نماییم.

 

سوال : برای چاپ روی فاکتورهای چاپ شده باید کد 9 را در برنامه ثبت کنم. در کدام قسمت برنامه این کد را وارد نمایم؟

برای این کار وارد بخش مدیریت شده و از قسمت مشخصات تب "متن2" را زده و در آن قسمت جلوی قسمت "نوع فاکتور تکفروش" کد 9 یا هر کدی که برایتان تعیین شده است نوشته و از پایین صفحه گزینه "ثبت" را بزنید.

 

سوال : در برنامه زمرد 2 کاربری با دسترسی مدیریت (سطح دسترسی کامل) و اپراتور(سطح دسترسی محدود) دارم که رمز اپراتور را فراموش کرده ام و از طریق ارسال توکن هم موفق به بازیابی پسورد نشدم.راه حل چیست؟

برای حل این مشکل ابتدا با کاربر مدیریت وارد برنامه شده و از آنجا از بخش مدیریت و سپس مدیریت کاربران، کاربر محدود را حذف کرده و مجددا" یک کاربر جدید محدود با پسورد دلخواه ایجاد نمایید.

سوال : پرینتر من پرینت نمیگیرد و با بررسی مشکل متوجه شدم باید پرینترم را حذف و مجدد نصب نمایم. از کدام مسیر اقدام کنم؟

ابتدا از منوی استارت ویندوز وارد بخش Settings شده و از سمت چپ صفحه گزینه ی Printers & Scaners را کلیک کرده و در وسط صفحه زیر قسمت Printers & Scaners روی مدل پرینتر نصب شده در سیستم کلیک کرده و از 3 دکمه ی نمایش داده شده در صفحه دکمه ی Remove device را می زنیم و پس از حذف شدن پرینتر موجود از بالای صفحه گزینه ی Add a Printer or Scaner را می زنیم و پرینتر جدید را نصب می کنیم یا اینکه از طریق فایل نصبی مربوط به درایور پرینتر مورد نظر (موجود در سی دی پرینتر یا فایل دانلودی از اینترنت) آن را نصب می نماییم.

سوال : با مشتری معامله خرید یا فروش انجام داده ام(سکه امام) در پایان روز حسابش را تسویه نکرده با به اصلاح بازار حسابش را نبسته است.به حسابش بلوکه خورده و بدهکار شده است .این سند را چطور ثبت کنم ؟

در قسمت ویرایش>ثبت فاکتور را ، انتخاب کنید.وقتی مشتری بلوکه بدهکارشده نوع سند را در فاکتور پرداخت گذاشته ودر کد حساب اینتر (enter) زده وارد عناوین حساب  شوید و مشتری مورد نظر را از قسمت مشتریان انتخاب کنید.بعد از تعیین تاریخ و مدرک ، شرح سند را بلوکه تایپ کنید.(enter) اینتر زده وارد صفحه دوم شوید، همچنان نوع سند پرداخت است ،در قسمت کد: عدد 10 حواله پول را انتخاب کنید و کادر روبروی حساب را اینتر (enter)زده و وارد عناوین حساب شوید کد 16 خرید و فروش را انتخاب کنید در بین کد های خرید و فروش کد خرید و فروش سکه امامی را انتخاب و مجدد وارد فاکتور شوید در قسمت مبلغ ریال بدهی مشتری را وارد نمایید و کلید ثبت را اینتر بزنید

سوال : آیا در نرم افزار حسابداری طلا زمرد پورسانت از فروش طلا هم میتوان به معرف مشتری پرداخت کرد؟

بله

برای این کار ابتدا در قسمت مدیریت ،مشخصات، وارد پارامتر 3 شده و گرفتن پورسانت را عدد صفر گذاشته و ثبت می کنیم .
مثال:مشتری جدیدی می خواهد از ما خرید کند که مثال: اقای (علی اکبری ) معرفشان بوده است . می خواهیم به آقای علی اکبری، پورسانت از فروش طلا بدهیم ،در عناوین حساب ، نام مشتری جدید مثال ( محمد مرادی ) را ثبت می کنیم و در همان صفحه، گزینه تنظیمات حساب را انتخاب می کنیم، در قسمت پورسانت ،کادر اول کد حساب آقای علی اکبری را وارد کرده  و درصد یا اجرتی که می خواهیم به مشتری بابت فروش طلا پورسانت بدهیم مقدارش را کامل وارد می کنیم مثال :(درصد 2% یا اجرت ریالی 30000)و ثبت را زده و مشخصات مشتری جدید(محمد مرادی ) را ثبت می کنیم ، در قسمت ثبت فاکتور کالای ساخته را به مشتری مثل روال قبل به روش می رسانیم و هنگامی که با کلید (Esc)خارج شوید مقدار پورسانتی که مشتری (علی اکبری ) دریافت می کند را به شما نمایش داده میشود و تیک سبر را اینتر زده و ثبت می کنیم
نکته |:هم برای خرید طلا و هم برای فروش طلا به معرف میتوانید پورسانت بدهید

سوال : برای بررسی اسناد قانونی کدام قسمت نرم افزا حسابدار طلا زمرد باید مراجعه کنیم؟

برای بررسی اسناد قانونی، از قسمت گزارشات روزانه ، وارد دفاتر حسابداری شده و دفاتر روزنامه ، دفاتر روزنامه وزنی ریالی را انتخاب نموده ، روزنامه رسمی را کیلیک کرده و از تاریخ اولین سند تا اخرین سند (تعیین تاریخ اولین سند تا اخرین سند را می توانید خودتان مشخص کنید ) اینتر زده و تمامی اسناد به شما نمایش داده می شود

سوال : با وجود اینکه قفل برنامه را ابتدا در دستگاه زده ام ولی برنامه ام دمو اجرا می شود. علت چیست؟

گاهی اوقات به دلایل گوناگون ممکن است فلش قفل توسط سیستم شناسایی نشده.باشد و برنامه دمو باز شود . برای بررسی این موضوع آموزش زیر را مشاهده کنید .

باز شدن برنامه بصورت دمو

سوال : برنامه من بصورت دمو اجرا می شود.علت چیست؟

یک فایل با پسوند txt در پوشه ی db برنامه موجود است که اگر محتویات آن تغییر یا حذف شود باعث اشکال در برنامه می شود و هرگونه اطلاعاتی به غیر از واژه 2010 در آن باشد اشکال دارد و باید به این واژه تغییر و آن را ذخیره نمایید

چرا برنامه حسابداری طلا زمرد دمو باز میشود ؟

سوال : سال مالی جدید ساخته ام. چگونه اطلاعات آن را پاک کرده و بصورت خام در بیاورم؟

برای این کار بهتر است از بخش "مدیریت" برنامه و "بازیابی اطلاعات" مراحل را طی و در قسمت انتخاب فایل پشتیبان از درایو C شاخه ariaback فایل bkup.bak را انتخاب نموده و بازیابی می کنیم و در نهایت از قسمت "مدیریت" و سپس بخش "مشخصات" با استفاده از دکمه Upgrade/Update بروزرسانی انجام شده و سال مالی مورد نظر بصورت خام (بدون اطلاعات) می شود.

سوال : چند سیستم بصورت شبکه دارم ولی موقع خروج از برنامه بغیر از سرور بقیه سیستمها و کلاینت ها بکاپ نمیگیرند. مشکل چیست؟

این مورد امری عادی است چون برنامه جوری تنظیم شده است که بخاطر مسائل امنیتی بکاپ و ذخیره سازی تمامی سیستمها در فلش و برنامه سرور انجام شده و هیچگونه ذخیره سازی در سیستمهای دیگر انجام نمی شود .

سوال : مجموعه کلیدهای F1,F2, ... لپ تاپ من توی برنامه جواب نمی دهد. مشکل چیست؟

در اکثر لپ تاپ ها برای استفاده از کلیدهای فوق باید این کلیدها را به همراه کلید FN استفاده نمایید.

سوال : برای تنظیم اولیه یا مجدد بارکدهای خود از کدام قسمت اقدام کنم؟

برای این منظور فایل لایه بازی در برنامه جهت تنظیم یا تغییر بارکدها درنظر گرفته شده است.

که البته با توجه به نوع کار شما و اینکه تکفروش هستید یا کارکاه دار از یکی از فایلهای زیر می توانید استفاده و آنها را ویرایش و ذخیره نمایید.

جهت تکفروشی:

C:\Program Files\ZomoroD24\ZomoroD24\rpt\barcode1.mrt

کارگاهی:

C:\Program Files\ZomoroD24\ZomoroD24\rpt\LableVazn\barcode_OK1.mrt

*تذکر: قبل از هرگونه تغییر و ویرایش در این فایل ها ابتدا یک کپی از آنها گرفته و در محلی نگهداری نمایید تا درصورت بروز اشتباه مجددا بتوانید آنها را بازیابی نمایید.*

آموزش طراحی بارکد تکفروشی و جواهر در زمرد 24

سوال : چگونه در برنامه حسابداری زمرد به جای 1 پرینت میتوانم 2یا بیشتر پرینت انجام دهم؟

وارد منوی "مدیریت" و سپس "مشخصات" شده و سپس در تب "متن1" جلوی قسمت "تعداد کپی:" تعداد کپی های غیراز پرینت اصلی را مشخص کرده و در نهایت از پایین صفحه سمت چپ دکمه ی "ثبت" را بزنید.

سوال : آیا می توانم روی لپتاپ یا سیستم خودم چند دستگاه پرینتر نصب کنم؟

بله امکان پذیر است.

شما میتوانید به تعداد پورتهای خالی USB سیستم خود پرینتر یا هر دستگاه جانبی دیگر نصب نمایید،

سوال : سیستمهای خود را شبکه کرده ام اما سندهایی که کاربران از 2 یا چند سیستم ثبت می کنند در یک شماره سند ذخیره می شود.چرا؟

برای حل این مشکل شما باید وارد منوی "مدیریت" شده و از بخش "مشخصات" تب "پارامتر1" را باز کرده و جلوی گزینه ی "شبکه دارد؟" عدد "1" را تایپ کرده و ثبت نمایید

سوال : برنامه ام بصورت شبکه نصب و اجرا میشود. برنامه سیستم کلاینتم را بروزرسانی انجام داده ام و با مشکلاتی گوناگون مثل نمایش داده نشدن ریزحساب و پرینت نشدن فاکتور و ... مواجه شده ام. علت چیست؟

بروزرسانی برنامه در شبکه باید به این صورت باشد که برنامه سرور بعلاوه تمام سیستمها همزمان بروزرسانی شوند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود و حتی امنیت اسناد و اطلاعاتتان حفظ شود.

سوال : گاهی اوقات در ارسال مطالب و گزارشات توسط تلگرام با اختلال در ارسال مواجه می شوم. علت چیست؟

معمولا" کندی سرعت یا تاخیر و وقفه های متعدد در ارسال از طریق تلگرام مربوط به بستر و زیرساخت اینترنت می باشد و اجتناب ناپذیر است.

سوال : موقع پرینت در برنامه در بخش انتخاب پرینتر، لیست پرینترهای زیادی نمایش داده می شود و پیدا کردن پرینتر مورد نظر مشکل و وقتگیر است. راه حل این مشکل چیست؟

برای حل این مشکل شما می توانید در منوی استارت و بخش Settings وارد قسمت Devices شده و روی بخش Devices & Printers کلیک نمایید. در صفحه ی باز شده لیست پرینترهای نصب شده در سیستم خود را مشاهده می نمایید که در این بخش می توانید بغیر از پرینترهای مورد نیاز خود روی نام و آیکون بقیه ی پرینترها کلیک راست کرده و گزینه ی Remove Device را بزنید تا پرینتر مورد نظر حذف شود.

*نکته: گزینه ی Remove Device در قسمت منوهای بالای صفحه مورد نظر نیز موجود است.*

سوال : چگونه می توانم مشخصات اولیه سی پی یو و رم دستگاه خود و همچنین نوع و نسخه ی ویندوز نصب شده روی آن را مشاهده نمایم؟

راه های گوناگونی برای این کار وجود دارد که ساده ترین راه آن این است که روی آیکون This PC روی دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و گزینه ی آخر یعنی Properties را زده تا در صفحه ی باز شده مشخصات فوق را مشاهده نمایید.

*نکته: راههای دیگری جهت مشاهده کاملتر مشخصات سیستم وجود دارد که کمی پیچیده تر است و معمولا" کمتر مورد نیاز است*

 

سوال : چرا وقتی برنامه حسابداری را باز میکنم نوشته ها نامرتب و در هم رفته میباشند ؟

این مشکل به دلیل نصب نبودن فونت ها بر روی سیستم شما پیش می آید . که برای رفع آن باید فونت ها را از سایت های مختلفی که ارائه دهنده فونت هستند دانلود کرده و سپس بر روی سیستم خود نصب کنید.

سوال : چرا بعد از باز کردن برنامه در قسمت ثبت فاکتور با پنجره قرمز رنگ مواجه میشم و اجازه سند زدن ندارم ؟

این مشکل بخاطر شناخته نشدن قفل شما توسط برنامه و باز شدن برنامه بصورت دمو ایجاد میشود .

دلایلی که باعث میشود برنامه بصورت دمو باز شود :

 1.  قفل سخت افزاری برنامه به سیستم وصل نیست.
 2.  قفل سخت افزاری اشتباه به سیستم متصل شده است .
 3. قبل از شناخته شدن قفل توسط سیستم برنامه حسابداری را باز کرده اید ( در این حالت باید برنامه خود را بسته و مجددا باز کنید ).
 4. ویروسی شدن قفل ، که اگر قفل را باز کنید مشاهده میکنید اسم پوشه ها بصورت ناخوانا در آمده است ( برای رفع این مشکل باید این مراحل را به ترتیب انجام دهید  1) بکاپ های خود را از روی فلش بر دارید و در جایی دیگر کپی کنید .    2) فلش خود را فرمت کنید .      3) سپس از طریق درایو C وارد قسمت  Programs file  شده و پوشه Zomorod24  راداخل فلش کپی کنید .  )
 5.   اگر پس از وصل کردن قفل خود به سیستم در قسمت This PC قفل نمایش داده نشد مشکل پورت سیستم و یا سوختن فلش سخت افزاری میباشد . ابتدا فلش خود را با دیگر پورت های سیستم خود امتحان کنید اگر فلش توسط سیستم شناخته شد ، مشکل خرابی پورت سیستم بوده و اگر باز قفل شناخته نشد قفل سخت افزاری سوخته است و باید با شرکت زمرد تماس بگیرید .
 6.  اگر روش های بالا را تست کردید اما باز هم مشکل رفع نشد قفل سخت افزاری خود را کلیک کرده تا باز شود ، سپس قسمت SETUP ZMD را باز کرده و مجدد SETUP ZOMOROD  را باز کنید . و در مرحله بعد SETUP ZOMOROD24  را کلیک کنید تا باز شود و پوشه Dungl setup را باز کرده و سپس فایل Acces database angin  را اجرا کرده و پیغامی نمایش داده میشود که تایید کنید تا برنامه یک بار remove شود و سپس همون فایل را مجدد اجرا و نصب کرده تا مشکل حل شود .
سوال : چرا در هر بار بارکد زدن اطلاعاتم به سمت چپ و راست منتقل میشود ؟

این مشکل بخاطر:
1) فیکس نبودن لیبل در داخل دستگاه میباشد که باید درب دستگاه خود را باز کرده و آن را توسط نگهدارنده های دو طرف لیبل آن را محکم کرده و همچنین در هنگام خروج هم ، لیبل باید از زیر گیره های موجود عبور کند تا این مشکل به وجود نیاید .
2) همچنین در مسیر زیر فایلی به نام data وجود دارد 

 Programs file>>> zomorod24>>> zomorod24>>>db>>> data.txt

داخل این فایل باید مقدار 2010 باشد . اگرغیر از این باشد این مشکل به وجود می آید .

سوال : چرا بعد از بروزرسانی برنامه اطلاعات نمایش داده نمیشود یا بصورت ناقص نمایش داده میشود ؟

این مشکل به معنی پاک شدن اطلاعات نمیباشد و باید بعد از بروزرسانی برنامه باید با مراجعه به منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده وسپس بروری Update/Upgrade را انتخاب کنند . سپس در پیغام نمایش داده شده بر روی Yes کلیک کنید . سپس منتظر بمانید تا پیغام تکمیل عملیات نمایش داده شود سپس برروی تایید کلیک کنید .

سوال : چرا در موقع ثبت فاکتور نمیتوانم ممیز بزنم و یا اعداد پایین فاکتور بصورت ستاره نمایش داده میشود؟

این مشکل به علت انگلیسی بودن فرمت سیستم شما به وجود می آید که برای رفع آن باید مراحل زیر را دنبال کنید :

 1. از روی صفحه کلید windows+R  را بزنید تا پنجره Run برای شما باز شود .
 2. در کادر پنجره باز شده عبارت intl.cpl را وارد کرده و سپس بر روی ok کلیک کنید .
 3. در پنجره باز شده از قسمت formate  ، گزینه Persian(iran)  را انتخاب کنید .
 4. سپس بر روی  Aditional settings کلیک کرده و در کادر مقابل Decimal symbol  که بطور پیش فرض / قرار دارد . وارد کنید.
 5. و بر روی ok  کلیک کنید 
 6.  مجدد برروی ok  کلیک کنید .
 7. برنامه را بسته و دوباره باز کنید .
سوال : چرا موقع خارج شدن از برنامه پیغام نگهداری اطلاعات روی فلش با موفقیت انجام نشد نمایش میدهد ؟

برای رفع این مشکل باید موارد زیر را بررسی کنید : 

الف ) وجود disk بلااستفاده

 1.  از منوی Start  ، عبارت device manager  را جستجو کنید .
 2.   در صفحه باز شده در قسمت disk driver  باید بررسی کنید  که disk  به غیر از هارد و فلش موجود میباشد که نشناسید و از آن استفاده ای ندارید مانند micro reader  بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه diseble  را انتخاب کنید .
 3. برنامه را ببنیدید و مجددا باز کنید تا مشکل رفع شود .
سوال : پس از وارد کردن سرمایه برای مشاهده موجودی باید به کدام قسمت مراجعه کنم ؟

برای مشاهده موجودی باید مسیر زیر را دنبال کنید :

گزارشات روزانه >>> موجودی >>> موجودی کالا >>> موجودی کلی  را بازکرده و پس از Enter از روی ازتاریخ تا تاریخ بر روی تیک سبز کلیک کنید تا موجودی به شما نمایش داده شود .

سوال : تمام سرمایه ام را داخل یک سند ثبت کرده ام اما جمع درصد را وسط فاکتور برای من محاسبه کرده چه کار باید انجام دهم ؟

ابتدا لازم به ذکر است که مهم درست محاسبه شدن جمع درصد میباشد و محل قرار گیری سطر آن در سند حتما نباید در آخر سند باشد .
 اما برای رفع این مشکل به دو صورت زیر میتوانید اقدام کنید :

 1.  سطر جمع درصد را پاک کنید و از سند حارج شوید تا مجددا جمع درصد محاسبه شود .
 2. بر روی سطر جمع درصد یکبار Enter بزنید تا جمع درصد کل قاکتور محاسبه شود .
سوال : در یک فاکتور با تعداد ردیف های بالا چطور یک وزن را به سرعت پیدا کنم ؟

برای این کار تنها کافیست کلید های Ctrl+F را بزنید  و در پنجره باز شده وزن مورد نظر خود را جستجو کنید .

سوال : چرا پس از ثبت یک نوع ارز وقتی در سند میخواهم پولی فروش یا پولی خرید انجام دهم پیغام طرف حساب صحیح نیست نمایش میدهد؟

این مشکل بخاطر ایجاد نشدن طرف حساب خرید و فروش ارز مورد نظر ایجاد شده است . برای رفع این مشکل باید از قسمت تعریف عناوین ، بخش عناوین حساب را باز کنید . سپس بر روی خرید و فروش ( کد16) کلیک کرده تا باز شود . سپس بر روی + کلیک کنید تا صفحه باز شود و در قسمت نام ، اسم خرید و فروش آن ارز را وارد کرده و سپس ذخیره کنید .

** پس از تعریف هر ارز در عناوین کالا باید طرف حساب خرید و فروش آن در عناوین حساب ایجاد شود .

سوال : چطور طلای آبشده با انگ را در برنامه وارد کنم ؟

با کد 113 شما میتوانید طلاهای انگ دار خود را وارد برنامه کنید .

سوال : چطور موجودی یک گروه کالای خود را مشاهده کنم ؟

از منوی گزارشات روزانه ، بر روی موجودی کلیک کرده و سپس موجودی گروه کالا را انتخاب کنید تا باز شود . در این صفحه تمام موجودی گروه کالاهای شما قابل مشاهده میباشد .

سوال : چطور ارزش افزوده را به فاکتور اضافه کنم تا در هنگام فروش بطور خودکار به فاکتور اضافه شود ؟

از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده تا صفحه باز شود ، سپس سربرگ پارامتر1 را کلیک کنید . و مقدار گزینه ارزش افزوده خطی نشود را برابر 0 قرار دهید و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید

سوال : چرا وقتی بارکد را چاپ میکنم لیبل توسط دستگاه کنده و داخل آن گیر میکند ؟

علت این مشکل مربوط به جنس خود لیبل میباشد که اگر ضعیف باشد این مشکل را ایجاد میکند 

سوال : چطور بفهمم علت پایین بودن سرعت سیستمم سخت افزاری یا نرم افزاری ؟

برای بررسی مراحل زیر را دنبال کنید :

 1.  بر روی نوار ابزار پایین صفحه کلیک راست کرده و Task Manager  را انتخاب کنید .
 2.  در صفحه باز شده سربرگ Performance را انتخاب کنید .

الف ) اگر قسمت  CPU شما درصدی بالای 50 الی 60 درصد نمایش دهد مشکل سخت افزاری میباشد و اگر سیستم شما PC باشد میتوانید این قطعه را تعویض کنید اما برای لپ تاپ قابل تعویض نمی باشد .

ب ) اگر قسمت Memory درصدی بالاتر از 60 الی 70 را نمایش میدهد مشکل سرعت شما سخت افزاری است میتوانید Memory سیستم خود را تعویض کنید .

ج ) اگر قسمت Disk درصد بالا 50 نماش میدهد مشگل مربوط به هارد میباشد میتوانید آن را تعویض کنید .

نکته مهم این است که تمامی این موارد باید توسط کارشناس بررسی شود 

سوال : چطور آیکون This PC را بر روی دسکتاپ بیاورم ؟

برای انجام این کار :

 1. بر روی دسکتاپ کلیک راست کرده و گزینه Personalize را انتخاب کنید .
 2.  در صفحه باز شده قسمت Theme را انتخاب کرده و سپس بر روی قسمت Desktop icon setting  کلیک کنید .
 3. در این صفحه This PC را انتخاب کرده و در آخر بر روی  OK  کلیک کنید .
سوال : نحوه انجام خدمات و پشتیبانی به صورت اینترنتی چگونه است ؟

این خدمات بصورت اینترنتی و ریموت و برنامه anydesk ( درموقع نصب برنامه حسابداری ، این برنامه نیز بر روی سیستم شما نصب میشود ) و یا supremo میباشد . و پس از اتصال اینترنت هرگا برنامه anydesk را باز کنید کدی به شما ارائه میشود که اگر آن را در اختیار پشتیبانی قرار دهید آنها میتوانند به سستم شما متصل شده و مشکل را رفع کنند . و اگر از برنامه supremoاستفاده کنید بعد از باز کردن برنامه باید ID و PASSWORD ارائه شده را در اختیار  پشتیبانی قرار دهید .

سوال : آیا در قسمت فاکتور کلید میانبری برای وارد شدن به ریزحساب وجود دارد ؟

بله شما در ثبت فاکتور پس از وارد کردن نوع سند ، کد حساب مشتری ، تاریخ ، مدرک و شرح با کلید F4 میتوانید وارد زیر حساب و با کلید F9  وارد دفتر معین شوید و حساب مشتری را چک کنید .

سوال : گردش طلای آبشده را در کدام قسمت میتوانم مشاهده کنم ؟

از مسیر زیر بخش کاردکس کالا را باز کنید :
گزارشات روزانه >>> موجودی >>> گردش کالا >>> کاردکس کالا 

در صفحه باز شده آبشده و عیار مورد نظر را وارد کرده و سپس بر روی انتخاب کلیک کنید تا گزارش آن برای شما نمایش داده شود .

آموزش نحوه نمایش گردش آبشده

سوال : چطور سرمایه ام را وارد نرم افزار کنم ؟

در قسمت ثبت فاکتور ، نوع سند را دریافت قرار داده و سپس در قسمت کدحساب ، سرمایه را  انتخاب کنید و بعد از زدن اینتر (Enter) یکی یکی موجودی خود را وارد کنید شما میتوانید برای آموزش بیشتر از کلیپ آموزشی ثبت موجودی اولیه در قسمت آموزش مقدماتی استفاده کنید .

 

سوال : آیا در سند فروش به مشتری میتوانیم خرید هم ثبت کنیم ؟

بله شما در ثبت فاکتور برنامه زمرد میتوانید هم خرید و هم فروش را در یک سند ثبت کنید 

سوال : چطور میتوانم حسابدارم را محدود کنم تا نتواند سند های روز قبل را اصلاح کند ؟

باید از طریق منوی مدیریت ، قسمت مشخصات را انتخاب کنید . سپس در صفحه باز شده بر روی سربرگ پارامتر1 کلیک کرده و در قسمت روز قبل اصلاح نشود را عدد 0 قرار دهید.

سوال : در کدام قسمت لیست بدهکاران و بستانکاران ریالی و وزنی را مشاهده کنم ؟

از قسمت گزارشات روزانه بر روی لیست حساب کلیک کنید و سپس از منوی جدید لیست دوره ای را انتخاب کنید . مشاهده خواهید کرد لیست بدهکاران و بستانکاران ریالی و وزنی به تفکیک قابل نمایش میباشد .

سوال : آیا در گزارشات نرم افزار زمرد میتوانم از تاریخ تا تاریخ مورد نظر خود را وارد کنم ؟

بله شما درتمامی گزارشات نرم افزار حسابداری زمرد مانند ریزحساب میتوانید از تاریخ تا تاریخ مورد نظر خود را وارد و گزارش را در همان بازه تاریخی مشاهده کنید .

سوال : چرا در زمان ثبت کارساخته با درصد ، پس ازوارد کردن درصد وقتی Enter میزنیم درصد حذف میشود ؟

برای رفع این مشکل باید از قسمت مدیریت ، بر روی مشخصات کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده سربرگ پارامتر1 را انتخاب کنید . و در قسمت محاسبه اجرت دستفروش عدد 0 بگذاریم .

سوال : چط.ر موجودی بارکدم را بگیرم ؟

از مسیر زیر موجودی بارکد را باز کرده :
گزارشات روزانه >>> موجودی >>> موجودی کالا >>> موجودی بارکد 

سپس در صفحه باز شده پس از انتخاب همه موارد بر روی تیک سبز کلیک کرده و در آخر گزینه کنترل را انتخاب کنید . در صفحه باز شده یکی یکی بارکد های مورد نظر را وارد کرده و پس از اتمام کار نتیجه آن را مشاهده کنید که چه کارهایی موجود در ویترین هستن و چه کارهایی به فروش رسیده

سوال : چطور از یک فاکتور 2 عدد پرینت داشته باشم ؟

از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و در صفحه باز شده سریرگ متن1 را انتخاب کنید و سپس در آیتم تعداد کپی عدد1 راواردکنید تا از هر فاکتور 2 عدد کپی داشته باشید .

سوال : چطور وزن با پلاستیک را در فاکتور فعال کنیم ؟

از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و در صفحه باز شده سربرگ پارامتر1 را انتخاب کنید و سپس آیتم گرفتن وزن پلاستیک را عدد 0 قرار دهید . و در فسمت ثبت فاکتور بعد از اتمام فاکتور با کلید F3 وزن با پلاستیک را میتوانید وارد کنید .

سوال : برای محاسبه ارزش افزوده در فاکتور فروش به قیمت جدید چه کاری باید انجام دهیم ؟

از قسمت مدیریت برروی مشخصات کلیک کرده و در صفحه باز شده سربرگ پارامتر2 را انتخاب کنید . سپس آیتم جمع کل ارزش افزوده را عدد0 قرار دهید . تا در فاکتور ، مالیات برروی اجرت محاسبه شود .

سوال : چطوردر زیر فاکتور چاپی ، یک جمله اضافه کنیم ؟

از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و از صفحه باز شده سربرگ متن 1 را انتخاب کنید و سپس در آیتم متن زیر فاکتور هر جمله ای را بنویسید در زیر فاکتور شما چاپ خواهد شد .

البته در انجام این کار باید توجه به نوع فاکتور خود را نیز مد نظر قرار دهید .و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با پشتیبانی 24 ساعته تماس بگیرید.

سوال : چطور در فاکتور فروش 2 تا بارکد را بفروشیم ؟

برای این کار در فاکتور فروشتان برای فروش بارکد اولی کلید F5 را بزنید تا صفحه باز شود و بارکد را بفروشید و برای فروش بارکد دوم کلید Ctrl+F5 را بزنید و پس از باز شدن صفحه آن را بفروشید .

سوال : چطور رمز برنامه ام را عوض کنم

از قسمت مدیریت بر روی مدیریت کاربران کلیک کرده و در صفحه باز شده از آیتم های سمت چپ ، آخری  ( آدمکی که کنارش علامت کلید میباشد )را انتخاب کرده ودر صفحه باز شده کلمه عبور قبلی خود و کلمه عبور جدید را وارد کرده و بر روی آیکون ذخیره در بالای صفحه کلیک کنید و سپس در پیغام نمایش داده شده بر روی تایید کلیک کنید .

سوال : برای اینکه اسم گالری ( مغازه ) در قسمت عنوان فاکتور چاپ شود چه کاری باید انجام دهیم ؟

برای انجام این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

 1. از قیمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید .
 2. در صفحه باز شده در قسمت مارک اسم مورد نظر خود را وارد کنید.
 3. تغییرات را دخیره کنید.

اسم وارد شده هم داخل فاکتور و هم در نرم افزار بجای zomorod24 نمایش داده میشود .

سوال : برای تغییر نام روی لیبل ها از Z.M.D به نام دلخواه چه کاری باید انجام دهیم ؟

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

 1. از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید .
 2. در صفحه باز شده سربرگ متن1 را انتخاب کنید .
 3. در قسمت بارکد سه حرفی که مدنظر دارید را بصورت حروف بزرگ وارد کنید. ( توجه داشته باشید برای جلوگیری از درهم رفتگی حروف مابین آنها نقطه بگذارید )
سوال : در برنامه های که شبکه هستند برای جلوگیری از وارد شدن کاربرها به سندهای یکدیگر در موقع سند زدن چه کاری باید انجام دهیم ؟

برای رفع این مشکل مراحل زیر را انجام دهید :

 1. از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید .
 2. در صفحه باز شده سربرگ پارامتر1 را انتخاب کنید .
 3. در قسمت شبکه دارد عدد 1 قرار داده و تغییرات را ذخیره کنید .
 4. از طریق مسیر زیر فایل Is get name username را باز کرده و عدد صفر در آن وارد کنید .

Drive C>>>Programs file>>>Zomorod24>>>zomorod24>>>db>>>is get name username

سوال : در برنامه هایی که شبکه هستند برای اینکه روی ایستگاه ها بکاپ گرفته نشود چه کاری باید انجام دهیم؟

برای انجام این کار از طریق مسیر زیر فایل Is backup server  را باز کرده و عدد 0 را وارد کنید .

Drive C>>>programs file >>> Zomorod24 >>> zomorod24 >>>db>>> is backup server

سوال : برای گرفتن بکاپ برنامه بر روی وسایل جانبی چه کاری باید انجام دهیم ؟
 1.  اگر وسیله جانبی فلش باشد برنامه بطور خودکار در هنگام خارج شدن از برنامه بر روی آن بکاپ خواهد گرفت .
 2. اگر وسیله جانبی هارد و یا دیگر درایوهای سیستم تان میباشد باید آدرس مسیری که میخواهید در آنجا بکاپ ذخیره شود را در مسیر زیر ذخیره کنید 

Drive C >>> programs file >>> Zomorod24>>>zomorod24 >>>db >>>server usb Url

سوال : چطور نوع فاکتور چاپی خود را تغییر دهیم ؟

برای انجام این کار آموزش زیر را مشاهده کنید 

تغییر نوع فاکتور چاپی 

و در صورت داشتن هرگونه سوال باواحد پشتیبانی فنی زمرد تماس حاصل فرمایید

سوال : اگر در برنامه با خطای زیر مواجه شدید چه کاری باید انجام دهید ؟ ( Remote Desktop can't connect to the remote computer for one of these reasons )

علت این خطا موارد زیر میباشد  :

 1. خاموش بودن سرور
 2. قطع اینترنت سرور

برای روشن کردن سرور میتوانید خودتان این کار را انجام دهید و یا با پشتیبانی تماس گرفته تا انها این کار را انجام دهند و برای قطع اینترنت که به احتمال زیاد شارژ پنل کاربریتان تمام شده و باعث این قطعی شده است بعد از پرداخت هزینه آن نیم الی 1 ساعته اینترنت مجدد وصل و مشکلتان رفع خواهد شد .

سوال : چطور از طریق موجودی بارکد متوجه شوم چقدر کالا فروخته ام ؟

برای انجام این کار مسیر زیر را دنبال کنید :

 1. از منوی گزارشات روزانه بر روی قسمت موجودی کلیک کنید .
 2. سپس موجودی کلی و در آخر موجودی بارکد را انتخاب کنید .
 3. در صفحه باز شده منوی همه موارد ( منوی نمایش داده شده بعداز تاریخ میباشد ) را بر روی فروش رفته قرار داده و سپس بر روی تیک سبز کلیک کنید تا گزارش مورد نظر نمایش داده شود .
سوال : اگر در هنگام پرینت گرفت یک پرینت بصورت مداوم گرفته میشودچه کاری را باید انجام دهیم ؟

برای رفع این مشکل باید :

 1. پرینتر را خاموش کرده و از برق جدا کنید و مجدد آن را روشن کنید .
 2. سیستم خود را یکبار خاموش و روشن کنید .

با این کار حافظه پرینتر و سیستمتان خالی شده و مشکل رفع خواهد شد .

سوال : در کدام قسمت از برنامه میتوانم همه کارهایی که با یک مشتری انجام داده ام را ببینم؟

برای انجام این کار از مسیر زیر صفجه موجودی کلی را باز کنید 
گزارشات روزانه >>> موجودی >>>موجودی کالا >>> موجودی کلی 

سپس در صفحه باز شده کد 100000 را پاک کرده و کد جستب مشتری خود ر وارد کرده و در آخر بر روی آیکون تیک سبز کلیک کنید . در گزارش میزان کارهایی که بصورت ریالی ، طلایی ، سکه و... با این مشتری انجم داده اید را نمایش داد شده است .

سوال : چطور میتوانم ببینم چقدر از اول سال تا الان چند درصد سود کرده ام ؟

برای انجام این کار ابتدا از مسیر زیر گزارش تجمیعی را باز کنید 
گزارشات دوره ای >>> عملکردها >>> بیلان ها >>> گزارش تجمیعی

سپس در صفحه باز شده آیتم عملکرد مزد ساخت  ، در قسمت جمع درصد میزان سود درصدی شما از اول سال تا الان را نشان میدهد .

سوال : چطورمیتوانم ببینم چقدر از اول سال تا الان کار کرده ام ( چقدر طلا خرید و فروش کرده ام ، جقدر دریافت و پرداخت کرده ام و .... ) ؟

برای انجام این کار ابتدا از مسیر زیر گزارش تجمیعی را باز کنید 
گزارشات دوره ای >>> عملکردها >>> بیلان ها >>> گزارش تجمیعی

سپس در صفحه باز شده تمامی این آمارها را  از اول سال تا الان را نشان میدهد .

سوال : در کدام قسمت سود و زیان از اول دوره تا الان را میتوانم مشاهده کنم ؟

برای انجام این کار ابتدا از مسیر زیر گزارش تجمیعی را باز کنید 
گزارشات دوره ای >>> عملکردها >>> سود و زیان >>> سود و زیان دوره ای 

سپس در این مرحله قیمت یک مثقال طلا ، قیمت یک سکه و ارز ( در صورت داشتن موجودی سکه و ارز ) را وارد کرده و سپس Enter بزنید . در صفحه باز شده در قسمت های سود انباشه و خالص ریالی و وزنی ، سود و زیان شما از اول سال تا الان را نشان دهد .

سوال : برای وارد کردن هزینه های مغازه به برنامه چه کاری باید انجام دهم ؟

برای انجم این کار باید در قسمت ثبت فاکتور آن هزینه را پرداخت بزند به قسمت هزینه ها و پس از وارد کردن تاریخ و شرح در صفحه دوم بانکی که از آن هزینه پرداخت شده را انتخاب کرده و بعد از وارد کردن مبلغ آن بر روی ثبت کلیک کنید .

آموزش نحوه وارد کردن هزینه ها در برنامه

سوال : چطوریک انگ را داخل برنامه جست و جو کنیم ؟

برای انجام این کار از مسیر زیر گزارش شرطی را بازکنید :
گزارشات روزانه >>> موجودی >>> گزارش شرطی

 در صفحه باز شده منوی همه شرطی ها  را باز کرده و گزینه جستجوی یک انگ را انتخاب کنید . سپس انگ مورد نظر را وارد کرده و بر روی آیکون تیک سبز کلیک کنید .

سوال : چطور موجودی کلی یک گروه کالا مانند النگو را ببینم ؟

برای انجام این کار از مسیر زیر موجودی گروه کلی را بازکنید :
گزارشات روزانه >>> موجودی >>>  موجودی کالا >>> موجودی گروه کلی

 در صفحه باز شده بر روی آیکون تیک سبز کلیک کنید تا گزارش مورد نظر نمایش داده شود  .

سوال : چرا در لیست بدهکاران و بستانکارن یک اسم دو بار تکرار شده است ؟

زیرا این حساب ها مدت زمان زیادی از بدهکاری و بستانکاری آن گذشته است به همین علت دوبار نمایش داده میشود تا اهمیت بیشتری به آن داده شود و زودتر آن را بررسی کرده و طلب تان را وصول و یا بدهی تان را پرداخت کنید . اما در کل هر چند بار که یک اسم با یک عدد تکرار شود در جمع کل اثری ندارد .

سوال : چرا در ریزحساب نمیتوانم حساب ارزی مشتری را ببینم ؟

برای انجام این کار باید از مسیر زیر ارزی ریالی را باز کنید :
گزارشات روزانه >>> گزارش حساب >>> حساب ارزی >>> ارزی ریالی 

در صفحه باز شده از منوی اول ارز مورد نظر را انتخاب کرده و سپس کد حساب مشتر ی را وارد کنید و بر روی آیکون تیک سبز کلیک کنید تا در گزارش مانده ارزی مشتری نمایش داده شود .

سوال : چطور در ثبت فاکتور کارساخته مانند النگو بعد از وارد کردن کد کالا اول تعداد را درخواست شود ؟

برای انجام این کار از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید و سپس در صفحه باز شده سربرگ پارامتر1 را انتخاب کنید و گزینه گرفتن تعداد را عدد 1 قرار دهید و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید .

سوال : چطور نرم افزار حسابداری زمرد شخص دیگری را بخرم ؟

برای انجام این کار لازم است خریدار و فروشنده نرم افزار هر دو یه شرکت زمرد مراجعه کرده و یک رضایت نامه کتبی مبنی بر اعلام رضایت از واگذاری برنامه و همچنین خرید آن به شرکت زمرد تحویل دهند . و سپس اگر برنامه دارای قفل سخت افزارس باشد فقط با پرداخت هزینه پشتیبانی سالیانه و اگر برنامه دارای قفل نباشد با پرداخت هزینه قفل + هزینه پشتیبانی سالیانه برنامه به نام خریدار آن میشود 

سوال : برای بکاپ گرفتن روی ایمیل در برنامه Cloud چه کار باید انجام دهیم؟

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

 1. از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید .
 2. در صفحه باز شده سربرگ متن2 را انتخاب کرده و در قسمت ایمیل مدیریت ، آدرس ایمیلی که میواهید بر روی آن بکاپ گرفته شود را وارد کنید .
 3. بر روی ثبت کلیک کنید .
 4. ازمسیر زیر فایل Emile Cloud را باز کرده و سپس آدر ایمیلتان در آن وارد کنید :
    Drive C >>> Programs file >>> Zomorod24 >>>zomorod24 >>> db<<< email cloud
 5. از مسیر زیر فایل is send email را باز کرده و عدد 1 را در آن وارد کنید .
   Drive C >>> Programs file >>> Zomorod24 >>>zomorod24 >>> db<<<is send email
سوال : برای تنظیمات ترازو داخل برنامه چه کاری بایدانجام دهیم ؟

ابتدا از تنظیمات ترازو در بیرون از برنامه مطمعن باشید سپس مراحل زیر را دنبال کنید :

 1. از قسمت مدیریت بروی مشخصات کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده سربرگ متن 1 را انتخاب کنید .و در این مرحله در قسمت ترازو اسم ترازویی که استفاده میکنید را وارد کنید . 
  ( نام ترازوها AND_FX300 / AND_GF / AND_F / VIBRA )
 2. سپس در سربرگ پارامتر 1 گزینه ترازو دارد را عدد 1 وارد کرده و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید .
سوال : تفاوت چاپ فاکتور کامل ، چاپ نرخ و چاپ اجرت در ریز حساب چیست ؟

چاپ اجرت برای بنکداری میباشد و دارای فی در شرح و تعدادمیباشد . و چاپ نرخ برای آبشده فروش میباشد و دارای نرخ و وزن میباشد . و چاپ کامل نیز تمامی موارد را بطور کامل چاپ میکند 

سوال : آیا در برنامه حسابداری این امکان وجود دارد که نرخ و مبلغ را بدهیم و برنامه وزن طلا را محاسبه کند؟

بله ، برای این کار باید در هنگام فروش مظنه طلا و مبلغی که میخواهید طلا بفروشید را واردکنید ، پس از اینتر زدن برنامه وزن طلا را محاسبه میکند

سوال : آیا این امکان در برنامه وجود دارد که آبشده ای که میخواهیم به مشتری پرداخت کنیم را مشخص کنیم از مشتری دیگر پرداخت شود ؟

بله ، برای این کار باید در ثبت فاکتور پس از واردکردن کد آبشده و عیار آن با زدن کلید جهت نمای بالا میتوانید کاردکس آبشده خود را مشاهده کرده وآبشده مورد نظر خود را انتخاب کنید .

سوال : چطور میتوانم گزارش پولی کردن های خود با کدهای 140 و 145 را ببینم ؟

برای این کار باید در قسمت کاردکس کالا کد 140 را وارد کرده وسپس برروی نمایش کلیک کنید گزارش پولی کردن ها با کد 140 نمایش داده میشود ( همین کار را برای کد 145 نیز میتوانید انجام دهید )

سوال : آیتم مانده خرید در پایین صفحه ثبت فاکتورچه موردی را نمایش میدهد ؟

در این آیتم وزن طلایی که خرید یا فروش کرده اید را نمایش میدهد . که اگر این عدد منفی باشد یعنی این وزن طلا فروخته شده و اگر مثبت باشد یعنی این وزن طلا خریده شده و موجود میباشد و میتوانید بفروشید .

 

سوال : چطور یک مبلغ را در برنامه جست و جوکنم که برای چه شحصی و در چه سندی ثبت شده است ؟

برای انجام این کار باید از منوی گزارشات روزانه قسمت جستجو را انتخاب کنید . سپس در صفحه باز شده بر روی منوی اول کیلیک کرده تا باز شود و سپس گزینه مبلغ را انتخاب کنید ، سپس در کادر بعدی مبلغ را وارد کرده و در آخر بر روی تیک سبز کلیک کنید .

سوال : برای اینکه پیش فرض فاکتور ، دریافت نمایش ندهد چه کاری باید انجام بدهم ؟

برای انجام این کار باید ازمنوی مدیریت برروی قسمت مشخصات کلیک کنید و در صفحه باز شده سربرگ گزینه ای را انتخاب کنید . سپس از قسمت اندیس پیش فرض فاکتور مشخص کنید کدام فاکتور بصورت پیش فرض نمایش داده شود .

سوال : در کدام قسمت از برنامه تمامی دریافت و یا پرداخت های خود را میتوانم مشاهده کنم ؟

برای انجام این کار از قسمت گزارشات دوره ای بر روی عملکردها کلیک کرده و سپس از منوی باز شده گزارشات اسناد را انتخاب کنید و در آخر بر روی دریافت / پرداخت کلیک کنید . سپس در صفحه باز شده از منوی اول دریافت و یا پرداخت را انتخاب کنید و سپس برروی تیک سبز کلیک کنید تا گزارش تمامی دریافت ها ویا پرداخت های شما نمایش داده شود .

سوال : چطور میتوانم تمامی خرید ها و فروش های خود را مشاهده کنم ؟

برای انجام این کار از قسمت گزارشات دوره ای بر روی عملکردها کلیک کرده و سپس از منوی باز شده گزارشات اسناد را انتخاب کنید و در آخر بر روی خرید / فروش کلیک کنید . سپس در صفحه باز شده از منوی اول خرید و یا فروش را انتخاب کنید و سپس برروی تیک سبز کلیک کنید تا گزارش تمامی خرید و یا فروش های شما نمایش داده شود .

سوال : چطور میتوانم تمامی اطلاعات وارد شده به برنامه را پاک کنم ؟

برای انجام این کار از منوی مدیریت قسمت سال جدید را انتخاب کنید سپس در پیغام نمایش داده شده حذف اطلاعات را کلیک کنید . تمام اطلاعات شما بجز نام کالاها و مشتریانتان حذف میشود .

توجه داشته باشید حتما قبل از حذف اطلاعات خود بکاپ از آن بگیرید زیرا بعد از حذف امکان بازگردانی اطلاعاتتان نمیباشد )

سوال : قسمت های مبلغ و روز ( وزن و روز ) در صفحه لیست بدهکاران و بستانکاران نشان دهنده چیست ؟

قسمت های مبلغ و روز ( وزن و روز ) در این صفحه نشان دهنده این است که مشتری شما از بدهکاری و یا بستانکاریش برای این مبلغ ( و یا این وزن )این تعداد روز  گذشته است .

سوال : چرا در قسمت انگشتر میخواهم کد جدیدی ایجاد کنم ولی با پیغام کد معتبر نیست مواجه میشوم ؟

زیرا هر لیست  در قسمت عناوین کالا در هرلیست مانند لیست انگشتر یا زنجیر و ... نهایتا 100 کدمیتوانید ایجاد کنید و برای کدهای بالاتر باید لیست جدید ایجاد شود .

سوال : چطور برنامه حسابداری خود را آپدیت کنم ؟
 1. برای انجام این کار ابتدا فایل آپدیت را از مسیر زیر دانلود کنید :

zmd24.com/page/software-update

       2. فایل دانلود شده که بصورت فشرده (zip) میباشد را از حالت فشرده خارج کنید .( برای این کار بر روی فایل راست کلیک کرده و گزینه Extract file راانتخاب کرده و سپس برروی OK کلیک کنید تا فایل از                    حالت فشرده خارج شود )

      3.سپس بر روی فایل UPDATE کلیک کنید تا باز شود . سپس مجدد بر روی فایل update کلیک کنید .

      4. در فایل باز شده بر روی z_update کلیک راست کرده و گزینه Run as adminstraitor را انتخاب کنید .صفحه سیاه رنگی باز شده و شروع به کار میکند در هر لحظه که احساس کردید صفحه گیر کرده             است بر روی آن کلیک کنید .

توجه داشته باشید قبل از آپدیت برنامه خودحتما آن را ببندید تا برنامه آپدیت شود 

 

سوال : چرا برنامه ام به نسخه قدیمی برگشته ؟

علت این مشکل ویروس شناخته شدن برنامه توسط سیستم میباشد .
نحوه رفع این مشکل :
در صورتیکه به پوشه zomorod24 مراجعه کرده و فایل اجراییzomorod24 را مشاهده نکردید برنامه توسط سیستم ویروس شناخته شده و برنامه حذف شده است . حتما باید از این مشکل پیشگیری کرده و در حالت های استثنا وایروال قرار دهید تا این مشکل مجدد تکرار نشود و برنامه را یکبار بروزرسانی کنید.

سوال : درکدام قسمت از فاکتور مانده حساب ارزی مشتری نمایش داده میشود ؟

در پایین صفحه ثبت فاکتور بر روی گزارش لحظه ای کلیک کرده و سپس مانده ارزی را انتخاب کنید .

سوال : حساب افرادی که با هم حساب سکه داریم را در کدام قسمت از برنامه میتوانم ببینم ؟

از قسمت گزارشات روزانه بر روی لیست حساب کلیک کرده و سپس در منوی جدی لیست دوره ای را انتخاب کنید و در منوی بعدی بر روی بدهکاران و بستانکاران کد کلیک کنید . در صفحه باز شده از منوی اول سکه موردنظر خود را انتخاب کرده و بعد از تعیین تاریخ اینتر بزنید .

سوال : قبل از زدن سال جدید چه قسمت هایی از برنامه باید چک شود ؟

قبل از زدن سال جدید باید تراز آزمایشی ، حساب های سکه و موجودی تفکیکی آبشده خود را در برنامه چک کنید .

سوال : چطور پاس شدن چک شخصی دست مشتری را در برنامه ثبت کنم ؟

یک سند دریافت از بانک مورد نظر خود بزنید و پس از وارد کردن تاریخ و شرح در صفحه دوم کد چک شخصی را وارد کرده و در مرحله بعد در قسمت شماره چک اینتر بزنید و چک مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد ازکلیک روی ثبت چک شما در سیستم پاس خواهد شد .

سوال : چطور نمایش پیغام کنترل مدرک تکراری را در موقع سند زدن قطع کنم ؟

باید از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده سربرگ پارامتر2 را انتخاب کنید . در مرحله بعد در گزینه کنترل مدرک تکراری را عدد 0 قرار دهید و گزینه ثبت را بزنید .

سوال : چطور یک ریگیری را وارد برنامه کنیم ؟

برای انجام این کار باید از قسمت تعریف عناوین بر روی عناوین حساب کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده کد 66 ( ریگیری ) را باز کنید . در صفحه جدید باز شده میتوانید ریگیری مورد نظرتان را وارد کنید .

سوال : چطور یک شماره چک را داخل برنامه پیدا کنیم ؟

برای انجام این کار باید از قسمت گزارشات روزانه بر روی چکها کلیک کرده و در مرحله آخر جستجو یک چک را انتحاب کنید . سپس در صفحه باز شده شماره چک را  وارد کنید و تیک سبز را بزنید تا اطلاعات آن چک نمایش داده شود .

سوال : سود درصدی یک کالا از کدام قسمت میتوانم ببینم ؟

اگر کالا را از شخصی دریافت کرده بودید میتوانید از قسمت گزارشات روزانه بر روی گزارش حساب کلیک کنید و سپس سود حاصل از یک حساب را انتخاب کنید و سپس در صفحه باز شده نام شخصی که از آن کالا را دریافت کرده اید را وارد کرده و بر روی نمایش کلیک کنید تا گزارش مورد نظرتان نمایش داده شود .

سوال : چطور در فاکتور آبشده را با نرخ گرم خرید و فروش کنیم ؟

برای انجام این کار باید از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید . سپس در صفحه باز  شده سربرگ پارامتر1 را انتخاب کرده و گزینه نرخ مثقالی را عدد 1 قرار دهید و با همان کد های 113 و 130 آبشده را با نرخ  گرم خرید و فروش کنید

سوال : چطور بفهمم چقدر موجودی دلار در صندوق دارم ؟

برای انجام این کار باید از قسمت گزارشات روزانه بر روی تراز آزمایشی و سپس تراز آزمایشی ارزی کلیک کنید . در صفحه باز شده نوع تراز را بروری همه قرار دهید و سپس دلار آمریکا را انتخاب کنید بعد از اینتر زدن میتوانید حساب صندوق خود را مشاهده کنید .

سوال : چطور از یک بارکد مجدد چاپ بگیریم ؟

باید از قسمت موجودی بارکد ، بارکد مورد نظرتان را جستجو کنید سپس بر روی ردیف بارکد کلید F5 را بزنید و بارکدتان را مجدد چاپ کنید .

سوال : چطور با استفاده از یک بارکد بفهمم این کا را با چند درصد خریدم و با چند درصد فروخته ام ؟

برای انجام اینکار باید از قسمت گزارشات روزانه بر روی موجودی کلیک کنید سپس از منوی جدید موجودی بارکد را انتخاب کنید .و در صفحه باز شده بعد از زدن تیک بارکد مورد نظرتان را جستجو کنید پس از پیدا شدن بارکد میتوانید اطلاعات مورد نظرتان را مشاهده کنید .

سوال : چطور چک مشتری را عودت بزنم ؟

برای انجام اینکار یک سند پرداخت به مشتری مورد نظرتان با کد 101 بزنید و سپس در صفحه دوم منوی صدور را بر روی عودت قرار دهید و بعد از وارد کردن شماره چک سند را ثبت کنید 

سوال : چطور در حواله ها یک شرح وارد کنم ؟

برای انجام اینکار از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید سپس در صفحه باز شده سربرگ پارامتر 2 را انتخاب کنید سپس گزینه نگرفتن شرح حواله را عدد 0 قرار دهید و سپس ثبت کنید تا موقع حواله زدن بعد از اینتر زدن شما میتوانید شرحی برای حواله خود وارد کنید 

سوال : چطور بعد از زدن سال جدید دیگر نتوانم در سال قبل سند بزنم ؟

برای انجام این کار باید در سال قبل از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید و  سپس در صفحه باز شده سربرگ پارامتر 1 را انتخاب کرده و گزینه کنترل افتتاحیه را بر روی 0 قرار دهید .

سوال : وقتی یک سکه غیر بانکی فروخته ایم مشکلی دارد پولی خرید بزنیم ؟

خیر شما میتوانید بصورت نقدی سکه خود را فروخته و بصورت حواله ای بخرید .مهم این است که بدانید عملیاتی که انجام میدهید سکه به دست شما میرسد یا نه درصندوق هست یا نیست

سوال : آیا کوره و ذوب و عیار مانده اش با بستن سال مالی صفر میشود ؟

خیر بسته نمیشود و باید خودتان بصورت دستی باید آن را ببندید . به این صورت که اگر سود کردید به سرمایه تان اضافه کنید و اگر ضرر کردید از سرمایه تان کم کنید .

سوال : طلا بصورت قسطی فروخته ام ، از کدام قسمت میتوانم ببینم امروز چه اشخاصی برای من طلبم را می آورند ؟

برای انجام این کار باید از منوی گزارشات روزانه بر روی لیست حساب کلیک کرده و سپس از منوی جدید لیست روزانه و در آخر لیست اقساط روز را انتخاب کنید .در صفحه باز شده بعد از اینتر زدن به شما نمایش داده میشود که چه اشخاصی باید اقساط خود را پرداخت کنند

سوال : لیست چکهای وصول نشده ام را از کجا میتوانم ببینم ؟

برای انجام این کار باید از منوی گزارشات روزانه بر روی چکها کلیک کرده و سپس لیست چک را انتخاب کنید .و در مرحله آخر لیست چکهای وصول نشده را باز کنید . در این صفحه لیست چکهای وصول نشده را مشاهده کنید .

سوال : چطور میتوانم لیست چکهای موجودم که هنوز پاس نشده اند را بببینم ؟

برای انجام این کار باید از منوی گزارشات روزانه بر روی چکها کلیک کنید و سپس در منوی جدید لیست چک را انتخاب کرده و در مرحله بعد لیست چکهای موجود را باز کنید . در این صفحه چکهای موجودی که هنور پاس نشده اند نمایش داده میشود 

سوال : چطور در موقع چاپ فاکتور مشتری در زیر فاکتور مقدار بدهکاری و یا بستانکاری طلا یا سکه ی از قبل او را هم چاپ شود ؟

برای انجام این کار باید از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و در صفحه باز شده سربرگ پارامتر2 را انتخاب کنید . سپس در گزینه ی  چاپ دیرکرد در فاکتور نشود را عدد صفر قرار دهید و گزینه ی ثبت را بزنید.

سوال : چطور در موقع فروش مبلغ برایم رند محاسبه شود ؟

برای انجام این کار از منوی مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و در صفحه باز شده سربرگ پارامتر2 را انتخاب کرده و گزینه رند سوال نشود را عدد صفر قرار دهید و گزینه ی ثبت را بزنید .

سوال : چطور میتوانم ببینم حسابدارم سندی را پاک کرده یا نه ؟

برای انجام این کار باید از منوی مدیریت بر روی مدیریت کاربران کلیک کرده و در صفحه باز شده کلید F7 را روی کاربر مورد نظر بزنید و سپس تاریخ را مشخص کنید و اینتر بزنید . در این قسمت شما میتوانید ببیند که سندی را حدف ، اصلاح یا سند جدیدی زده است.

سوال : چطور ساعت پشتیبانی خودکار بخصوص در سیستم های شبکه هستند را مشخص کنیم ؟

برای انجام این کار باید از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و سپس در صفحه ی باز شده سربرگ متن 2 را انتخاب کنید . در صفحه باز شده در قسمت ساعت پشتیبانی خودکار ، ساعتهایی که میخواهید بکاپ گرفته شود را وارد کرده و در آخر گزینه ثبت را بزنید .بطور مثال برای بکاپ در ساعتهای 2 ظهر و 5 بعدازظهر باید به این صورت واردکنید 14-17 .

سوال : چطور ترازو را به سیستم متصل کنیم ؟

برای انجام این کار ابتدا باید کابل RSCOM تهیه کنید و سپس میتوانیدبوسیله این کابل از طریق پورت USB ترازو را به سیستم وصل کنید .

سوال : چطور فلش را فرمت کنیم ؟

برای انجام این کار بعد از متصل کردن فلش به سیستم بر روی  This PC شوید و بر روی فلش کلیک راست کرده و گزینه ی Foramt را انتخاب کرده و در کادر باز شده بر روی Start کلیک کنید تا فرمت انجام شود و در آخر بر روی ok کلیک کنید .

سوال : چطور بارکدزن را کالیبر کنیم ؟

برای انجام این کار ابتدا از درست قرار گرفتن اجزای داخلی لیبل زن مطمعن شوید .سپس دستگاه را بوسیله از طریق دکمه خاموش روشن روی دستگاه خاموش کنید . پس از خاموش شدن دستگاه دکمه feed  روی دستگاه نگه دارید و همزمان دستگاه را روشن کنید . هرگاه دستگاه شروع به بوق زدن کرد دستتان را از روی دکمه بردارید در این زمان لیبل زن شروع به زدن چندتا لیبل میکند و بعد از آن دستگاه شما کالیبر میشود .( توجه داشته باشید در برخی دستگاههای لیبل زن صدای بوق ندارند و با روشن و خاموش شدن چراغ باید دستتان را از روی دکمه بر دارید )

سوال : چطور بدون برنامه زمرد لیبل بارکدم را طراحی کنم ؟

برای انجام این کار میتوانید از اینترنت برنامه golable را سرچ و دانلود کنید و بوسیله آن بارکد خود را طراحی کنید .

سوال : آیا در موقع پرداخت کارساخته با بارکد سود تکفروشی 7 درصد اضافه میشود ؟

خیر ، سود تکفروشی 7 درصد فقط موقع فروش به فاکتور اضافه میشود .

سوال : چرا وقتی مظنه را تغییر می دهم سودم هم تغییر میکند ؟

با تغییر دادن مظنه سود خالص شما تغییر میکند و ملاک شما برای مشاهده سود و زیان تان ، سود انباشته باید باشد

سوال : چطور بفهمم عیار سکه هایی که خرید و فروش کردم به اشتباه 750 وارد نشده باشد ؟

برای این کار باید ریز حساب خرید و فروش سکه هایتان را باز کنید و بررسی کنید که عیار 750 وارد نشده باشد .

سوال : چطور لیبل جدیدک را در دستگاه لیبل زن قرار دهم ؟

برای قرار دادن لیبل جدید آموزش ارائه شده را مشاهده کنید .

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد پشتیبانی فنی شرکت زمرد تماس بگیرید .

سوال : چرا در قسمت سود و زیان درآمد مزدساخت منفی میشه ؟

زیرا درصد فروشتان کمتر از درصد خریدتان میباشد .

سوال : چرا درآمد ارزی در سود و زیان منفی نشان میدهد ؟

زیرا ارز را با قیمت بالاتر میخرید و در زمان فروش با قیمت پایین تری میفروشید

سوال : آیا میتوانم سودم را روزانه یا هفتگی در سود و زیان ببینم ؟

خیر شما باید در آن تاریخ ورودی داشته باشید تا بتوانید از فروش هایتان سود را بدست بیاورید و سود و زیان را معمولا آخر دوره یا پایان هر فصل نگاه میکنند .

سوال : چرا یک بارکد را نمیتوانم بفروشم؟

شما باید در قسمت موجودی بارکد ، بارکد موردنظرتان را جست جو کنید و ببینید در چه وضعیتی میباشد که نمیتوانید آن را بفروشید .

سوال : چطور برنامه را در Firewall قرار دهیم ؟

برای قرار دادن برنامه در فایروال این آموزش را مشاهده کنید .

نحوه قرار دادن برنامه در Firewall

سوال : چطور خطای Access denaid را رفع کنیم ؟

برای رفع این مشکل آموزش زیر را مشاهده کنید .

رفع خطای Acees denaid

سوال : چطور برنامه حسابداری زمرد را نصب کنم ؟

برای انجام این کار آموزش زیر را مشاهده کنید .

نحوه نصب نرم افزار زمرد24

سوال : چطور درایور پرینترم را نصب کنم ؟

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

1. در داخل مروگر خود برای دانلود درایور پرینتر یا بارکد زن خود نام آن را بصورت دقیق وارد کرده و سپس جستجو کنید .

2. درایور پرینتر یا بارکد زن خود را از یکی از سایت های ارائه دهنده آن دانلود کنید .

3. اگر فایل دانلودی بصورت فشرده بود آن را از حالت فشرده ( ZIP ) خارج کنید .

4. سپس فایل نصبی درایور را بر روی سیستم خود نصب کنید.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس حاصل فرمایید

سوال : چطور پنل کلود را شارژ کنیم؟

برای انجام این کار آموزش زیر را مشاهده کنید

شارژ پنل کلود

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس بگیرید

سوال : چطور SQL را نصب کنم ؟

برای نصب SQLبر روی سیستم خود از آموزش زیر استفاده کنید:

نحوه نصب عادی SQL

سوال : چطور کارت شبکه سیستمم را ریست کنم ؟

برای انجام این کار آموزش زیر را مشاهده کنید:

نحوه ریست کردن کارت شبکه

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد پشتیبانی زمرد تماس بگیرید 

سوال : چطور میتوانم در بارکد عدد یا متن مورد نظرم چاپ کنم ؟

برای این کار باید در موقع بارکد زدن داخل قسمت شرح متن مورد نظرت را وارد کنید و همچنین در قسمت طراحی بارکد یکی از متغییر های بارکد را kol_onv1   قرار دهید 

سوال : من وام گرفتم و میخوام این وام رودر نرم افزارم ثبت بکنم چه کاری باید انجام بدم؟

در عناوین حساب نام بانکی که وام دریافت کردین رو وارد کنین ودر ثبت فاکتور دریافت بزنین از حساب وام ، حساب وام رو بستانکار کنین .موقع دادن اقساط وقتی به این حساب پرداخت میکنین از حساب وام کم شده و در آخر تسویه میشود

سوال : کارمزد وام رو چطوری در برنامه ثبت کنم ؟

در حساب هزینه ها ،حساب کارمزد وام ایجاد کنین و در ثبت فاکتور یک سند پرداخت به هزینه کارمز وام بزنین و با کد 10از بانک پرداخت کنین به هزینه

سوال : موقع ارسال فاکتور در زمرد همراه با خطای C:\ariaback\web_app" not found مواجه میشم چه کاری باید انجام دهم ؟

برای رفع این خطا در موقع ارسال فاکتور در زمرد همراه این خطا به علت قدیمی بودن ساختار فایلی سیستم شما ایجاد میشود و برای رفع آن نیاز است با پشتیبانی فنی زمرد تماس بگیرید 

سوال : چرا سیستمم لود نمیشود یا بالا نمی آید ؟

بالا نیامدن سیستم دلایل متفاوتی دارد که یکی از آنها

1) ترتیب بوت دیوایس ها در داخل بایوس به درستی set نشده باشد.

2) در بایوس ، نوع بایوس اشتباه انتخاب شده باشد.

3) ممکن است هارد به لحاظ فیزیکی از جاش خارج شده باشد .

4) ممکن است هارد نیم سوز و یا حتی سوخته باشد.

5) نوع تکنولوژی که هارد درایو که بایوس به وسیله ی آن هارد را بوت میکند باید متناسب انتخاب شود

سوال : من می خواهم فاکتور چاپ کنم چه کاری انجام بدم که چاپ مانده از من سوال بشه ؟

در قسمت عناوین حساب مشتری که می خواین چاپ مانده در فاکتورش رو ازتون سوال بپرسه ،روی اسم مشتری کیلید f4 رو بزنید، در قسمت تنظیمات حساب( چاپ مانده در فاکتور )را به حالت فعال بگذارید و آیکن سبز را بزنید.

سوال : برنامه حسابداری دیگه ای داشته ام الان میخوام با برنامه زمرد کار کنم و اطلاعات برنامه قبلیم را نیاز دارم چه کاری باید انجام بدم؟

برای این وضعیت چند کار زیر را میتوانیم انجام دهیم :

1) اگر هارد سیستمتان ظرفیت داشته باشد در کنار ویندوز قبلیتون ویندوز دیگر نصب شود و سپس در ویندوز جدید برنامه حسابداری زمرد نصب شود که البته برای استفاده از هر برنامه باید سیستم را خاموش کنید و مجدد روشن کرده و وارد ویندوزی که برنامه قرار دارد بشوید .( البته باید ابتدا سیستم تان توسط کارشناس بررسی شود )

2) اگر ویندوز نصبی سیستمتان 10 باشد میتوانید در کنار برنامه قبلی تون برنامه زمرد را نیز نصب کنید . ( که البته پیشنهاد داده نمیشود چون ممکن است برنامه ها تداخل پیدا کنند پس بهتر است این روش را انجام ندهید )

3) و راه آخر که بهتر روش هم میباشد تهیه یک سیستم دیگر است که برنامه را نصب و شروع به کار کنید .( این اطلاعات را بعدا میتوانید به لپ تاپ دیگه منتقل کنید )

سوال : چطور رمز کامپیوترم را عوض کنم ؟

مراحل زیر را دنبال کنید : 

1) کلیدهای Alt+Ctrl+Delete را همزمان بزنید .

2) در صفحه باز شده بر روی گزینه ی change a password کلیک کنید .

3) در کادر باز شده موارد زیر را وارد کنید:

- old password : پسورد قدیمی سیستمتان را وارد کنید ( در صورتی که قبلا پسورد نداشته اید این کادر را خالی بگذارید )

- new password : پسورد جدید را وارد کنید .

- confirm password: مجدد پسورد جدید را وارد کنید .

4) و در آخر بر روی فلش کلیک کنید.

سوال : چطور درایور پرینترم را دانلود و نصب کنم ؟

برای آموزش این کار به آموزش زیر مراجعه فرمایید 

نحوه دانلود و نصب درایور پرینتر 

در صورت داشتن هر گونه سوال با واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس بگیرید 

سوال : چطور سرویس تلگرام را در برنامه فعال کنیم ؟

برای فعالسازی تلگرام در برنامه آموزش زیر را مشاهده کنید 

نحوه فعالسازی سرویس تلگرام در برنامه

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد پشتیبانی فنی شرکت زمرد تماس بگیرید

سوال : چگونه رمز کامپیوترم را تغییر بدم ؟

برای تغییر رمز کامپیوتر خود آموزش زیر را مشاهده کنید 

تغییر رمز کامپیوتر 

در صورت داشتن هر گونه سوال با واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس بگیرید 

 

سوال : پرینترم چاپ نمیگیره و یا فرمان چاپ را به لیبل زن میفرسته چیکار باید بکنم ؟

برای رفع این مشکل ویدیو زیر را مشاهده کنید 
پرینتر دیفالت

در صورت داشتن هر مشکل و یا سوال با واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس حاصل فرمایید .

سوال : چطور سایز پرینتم را تغییر بدم ؟

برای انجام این کار ویدیو آموزشی زیر را مشاهده کنید 
تغییر سایز پرینت

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکلبا واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس حاصل فرمایید 

سوال : چطور جهت پرینتم را تغییر بدم ؟

برای انجام این کار ویدیو آموزشی زیر را مشاهده کنید 

تغییر جهت پرینت

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکلی با واحد پشتیبانی زمرد تماس حاصل فرمایید 

سوال : چرا موقع سند زدن در قسمت نرخ وارد کردن سیستم کند میشه و کاری انجام نمیده ؟

این مشکل بخاطر این به وجود می آید که شما نرخ آنلاین برنامه تون فعال میباشد و با کندی اینترنت شما برنامه در اون لحظه کند میشود

سوال : در فاکتوری که تعداد ردیف های بالای 4 تا میباشد چطور همه ی ردیف های فاکتورم را تک تک ببینم ؟

شما در داخل فاکتور بوسیله ی کلیدهای جهت نمای بالا و پایین و همچنین کلید های  page up  و page down میتوانید ردیف های فاکتور خود را چک کنید.

سوال : اگر در هنگام ثبت سند فروش با خطای Syntax error ♾ مواجه میشوید علت چیست ؟

اگر در هنگام ثبت سند فروش با خطای Syntax error ♾  مواجه میشوید 2 علت زیر را بررسی کنید :

1) یکسری فیلد های لازم برای این سند که الزامی است را وارد نکرده اید .( بطور مثال در سندهایی که کالا وزنی میباشد وارد کردن وزن کالا از اطلاعات الزامی است که باسد وارد شود ) و در صورت وارد نکردن این اطلاعات اجازه ثبت فاکتور به آنها داده نمیشود .

2) اگر در موقع چاپ فاکتور این خطا نمایش داده شد و مطمعن از اطلاعاتی هستید که وارد میکنید باید از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید و در صفحه ی باز شده بر روی سربرگ متن2 کلیک کنید و در قسمت نوع فاکتور تکفروش اگر خالی میباشد عدد 2 را وارد کرده و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید .

سپس از برنامه خارج شده و مجدد وارد شوید اگر باز هم این مشکل را دارید اختمال زیاد دیتابیس SQL شما مشکل پیدا کرده و مجدد نصب شود .

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد پشتیبانی فنی زمرد تماس حاصل فرمایید .

در صورتی که سوالی دارید که در لیست بالا وجود ندارد با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call