دوره های آموزشی


راهنمای کاربران شبکه زمرد

راهنمای کاربران شبکه زمرد

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه مربوط کابران شبکه در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث کلی این دوره 

نحوه خ...

مشاهده دوره
آموزش اپلیکیشن خرید و فروش زمرد

آموزش اپلیکیشن خرید و فروش زمرد

در این دوره شما با کلیه مباحث مربوط به نحوه استفاده از اپلیکیشن خرید و فروش آنلاین زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث کلی این دوره 

...

مشاهده دوره
آموزش اولیه سازندگی (کارگاه)

آموزش اولیه سازندگی (کارگاه)

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا  جواهر در رسته سازندگی ( کارگاه )در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث کل...

مشاهده دوره
آموزش رفع اشکال فنی

آموزش رفع اشکال فنی

در این دوره شما با موارد فنی مربوط به نرم افزار  حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد

مباحث این دوره
 

_...

مشاهده دوره
آموزش بستن سال مالی(ایجاد سال مالی جدید)

آموزش بستن سال مالی(ایجاد سال مالی جدید)

در این دوره شما با ایجاد سال مالی جدید(بستن سال مالی) در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد

مباحث کلی این دوره
_  چرا...

مشاهده دوره
آموزش مقدماتی

آموزش مقدماتی

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا  جواهر در رسته تکفروشی ( جعبه داری )بنک داری و کیف ، سازنده در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خوا...

مشاهده دوره
آموزش بارکد زنی طلا در حسابداری زمرد

آموزش بارکد زنی طلا در حسابداری زمرد

در این دوره شما با کلیه ، کارایی بارکد  در رسته ، تکفروشی ( جعبه داری ) بنک داری و کیف ، سازنده در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .
مشاهده دوره

آموزش اولیه بنکداری و کیفی  در حسابداری طلا زمرد

آموزش اولیه بنکداری و کیفی در حسابداری طلا زمرد

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا نقره جواهر در رسته بنداری (عمده فروش)و کیفی در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آش...

مشاهده دوره
آموزش اولیه خرید و فروش طلا و سکه در حسابداری طلا زمرد

آموزش اولیه خرید و فروش طلا و سکه در حسابداری طلا زمرد

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا نقره جواهر در رسته خرید و فروش طلای آبشده ،سکه  در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی...

مشاهده دوره
آموزش اولیه تکفروشی طلا در حسابداری طلا زمرد (جعبه داری - خرده فروشی طلا )

آموزش اولیه تکفروشی طلا در حسابداری طلا زمرد (جعبه داری - خرده فروشی طلا )

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا نقره جواهر در رسته تکفروشی ( جعبه داری و خرده فروشی ) در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد . مشاهده دوره