آموزش اولیه تکفروشی طلا در حسابداری طلا زمرد (جعبه داری - خرده فروشی طلا )

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا نقره جواهر در رسته تکفروشی ( جعبه داری و خرده فروشی ) در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث کلی این دوره 

 • نحوه ورود و خروج نرم افزار 
 • نحوه تغییر رمز کاربری
 • نحوه گرفتن صحیح پشتیبانی از اطلاعات و بازیابی اطلاعات به نرم افزار
 • نحوه تعریف صحیح انواع کارهای ساخته مانند النگو ، دستبند ، انگشتر ، مدال ، سرویس و ... 
 • نحوه تعریف صحیح حساب برای مشتریان ، همکاران ، بنکداران و تامین کنندگان اجناس فروشگاه
 • نحوه ثبت فاکتورهای دریافت و پرداخت بازار
 • نحوه ثبت فاکتورهای دریافت  و پرداخت مشتریان و همکاران
 • نحوه ثبت انواع فاکتور فروش ( نقدی ، نسیه و اقساطی )
 • نحوه صحیح ثبت فاکتور خرید و تعویضی 
 • نحوه ثبت موجودی اولیه طلا ، کارساخته ، سکه و ...
 • نحوه ثبت مانده حساب  مشتریان
 • نحوه ثبت مانده حساب همکاران 
 • نحوه ثبت مانده حساب تامین کنندگان ( بنکداران ، کیفی و سازندگان و ... )
 • نحوه ثبت بستن قیمت طلا خرید و فروش ( پولی کردن طلا ، سکه ، ارز )
 • نحوه خرید و فروش سکه و ارز 
 • نحوه موجودی گیری کلی و جزئی فروشگاه
 • نحوه بررسی و کنترل حساب و صورت حساب
 • نحوه تعریف موجودی بانک و چک های فروشگاه
 • نحوه گزارش گیری لیست بدهکاران و بستانکاران
 • نحوه گزارش گیری طلا و سکه و ارز جدا

دراین دوره با سادگی موارد فوق با طرح مثال و مسئله آموزش داده می شود

 

call